Verbeteren probiotica uit yoghurt het geheugen bij dementie?

Probiotica uit yoghurt verbeteren de breinfuncties en zelfs het geheugen bij mensen met dementie, meldt Frontiers in Aging Neuroscience. De studie werpt licht op de connectie brein en darm.

15 november 2016

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Probiotica zijn bacteriën waaraan positieve gezondheidseffecten worden toegeschreven. Ze worden vaak toegevoegd aan yoghurt en andere zuiveldrankjes. Bekende voorbeelden zijn Lactobacillus en Bifidobacterium. Probiotica zouden de darmflora (alle bacteriën die in de darm leven) in gunstige zin beïnvloeden. De impact van de darmflora op de gezondheid is op dit moment een populair onderzoeksterrein.

Iraanse wetenschappers van de Kashan Universiteit rekruteerden 60 patiënten met ernstige dementie en een gemiddelde leeftijd van 80 jaar. Ze werden willekeurig in twee groepen verdeeld: één groep kreeg iedere dag een melkdrankje met probiotica (200 ml) en de andere groep kreeg dagelijks een melkdrankje zonder probiotica. Na 12 weken werd bij alle personen de breinfunctie getest aan de hand van een gevalideerde vragenlijst (MMSE of Minimal Mental State Examination): de MMSE-test test het denkvermogen, het geheugen, de concentratie, herinneringen, taal en het vermogen om eenvoudige taken uit te voeren. Ook werden bloedstalen onderzocht. De probioticagroep haalde een gemiddeld 27,9% hogere score dan de placebogroep. Op de 30-puntenschaal (MMSE) ging de placebogroep er lichtjes op achteruit: van 8,47 naar 8,00, terwijl de breinfunctie van de probioticagroep verbeterde van 8,67 naar 10,57. Dit is een kleine verbetering en het is niet duidelijk of ze ook merkbaar was voor de patiënt en zijn omgeving. Desalniettemin zijn de onderzoekers hoopvol en besluiten ze dat probiotica de breinfunctie van mensen met alzheimerdementie lichtjes verbetert.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het gaat om een goed uitgevoerde studie bij een kleine groep mensen (8 mensen overleden tijdens de studie), die best kan herhaald worden bij grotere groepen van demente patiënten. Bovendien is 12 weken erg kort in het licht van de evolutie van de ziekte van Alzheimer. Een verbetering van enkele punten op de MMSE-schaal stelt in werkelijkheid ook niet veel voor en is waarschijnlijk amper merkbaar voor de buitenwereld. Wie een normale breinfunctie heeft, haalt een score van minstens 24 op 30. Een score van 10,57 is nog steeds erg laag. Of langer toedienen van probiotica en eventueel in een vroeger stadium van de dementie het verschil groter kan maken, moet verder onderzocht worden. Een verklaring ligt niet voor de hand: de onderzoekers vermoeden dat er connecties bestaan tussen de darmflora en de hersenfuncties, maar in dat domein tast de wetenschap nog in het duister.

Conclusie

Een kleine studie toont een verbetering in breinfuncties bij mensen met alzheimerdementie die dagelijks zuivel met probiotica kregen. Deze verbetering bleek echter bescheiden en waarschijnlijk amper merkbaar voor de patiënt en zijn omgeving. Anderzijds duurde dit experiment slechts 12 weken en is verder onderzoek aangewezen.

Geraadpleegde Bronnen

Cebam

 
Lees ook...
apr. 2019

Moeten producten als sojayoghurt en vegaburgers van naam veranderen?

mei 2021

Coronavaccins kunnen geen problemen veroorzaken bij niet-gevaccineerde personen

jul. 2022

Nieuwe studie wijst op veiligheid vaccins, niet op “onvruchtbaarheid”

mrt. 2020

Er is geen remedie om je te "genezen” van diabetes type 2