Vergroot blootstelling aan pesticiden de kans op autisme?

Amerikaanse onderzoekers vinden een verband tussen blootstelling aan pesticiden in de zwangerschap en autisme. Het nieuws stond in diverse kranten.

25 juni 2014

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers van de Universiteit van California verzamelden gegevens over het gebruik van pesticiden in weilanden, parken, golfterreinen en begraafplaatsen (dus niet in de eigen moestuin) in de Amerikaanse Staat California (1). Het pesticidengebruik blijkt hier namelijk legendarisch hoog in vergelijking met elders. Er werden 4 groepen veel gebruikte pesticiden in kaart gebracht: organofosfaten, carbamaten, organochloriden en pyrethroïden: wanneer, waar precies en in welke doses ze waren toegepast. Deze gegevens werden vergeleken met gegevens van de CHARGE studie, een onderzoek dat de mentale ontwikkeling van 1600 kinderen tussen 2 en 5 jaar, uit California, verzamelde. Daaruit werden de kinderen met mentale achterstand en met autisme en autismespectrumstoornissen (ASS) afzonderlijk genomen: men ging na waar de moeders tijdens de zwangerschap gewoond hadden en op welke afstand die woonplaats zich bevond van terreinen die met één van de vier pesticiden behandeld waren tijdens hun zwangerschap. Daaruit bleek dat één op drie zwangere vrouwen in de nabijheid (op minder dan 1,25 km) van een terrein hadden gewoond waar veel pesticiden gebruikt werden. Zwangere vrouwen die op minder dan 1,25 km afstand woonden van een veld waar organofosfaten werden aangebracht hadden 60% meer kans op een kind met autisme of autismespectrumstoornissen. Wie in de nabijheid woonde van een veld waar carbamaten waren gebruikt, had vaker een kind met mentale achterstand. Zwanger zijn in de buurt van terreinen besproeid met pyrethroid pesticiden kon geassocieerd worden met een hoger risico op mentale achterstand en autisme / autismespectrumstoornissen.

De onderzoekers concluderen dat er een verband bestaat tussen blootstelling in de zwangerschap aan de pesticiden organofosfaten, carbamaten en pyrethroïden enerzijds en het mentale ontwikkelingstoornissen, waaronder autisme, bij het nageslacht, anderzijds.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het verband dat de onderzoekers hier vinden, is nog geen oorzakelijk verband. Het zou ook te simplistisch zijn om het voorkomen van autisme en autismespectrumstoornissen aan één oorzaak te koppelen. Deze aandoeningen ontstaan naar alle waarschijnlijk door een combinatie van genetische voorbeschiktheid en omgevingsfactoren. Blootstelling aan bepaalde pesticiden is mogelijk één van deze omgevingsfactoren. Ook moet gezegd dat het pesticidengebruik in California extreem is, waardoor de resultaten moeilijker extrapoleerbaar zijn naar andere regio’s.

De aantallen kinderen met autisme en autismespectrumstoornissen (144) en vooral deze met mentale achterstand (44) waren niet zo groot, waardoor het verband ook op toeval zou kunnen berusten. Ook is niet bekend hoeveel uren de moeders in realiteit verbleven op het aangegeven adres.

Conclusie

Deze nieuwe studie vindt een verband tussen blootstelling aan bepaalde pesticiden in de zwangerschap en autisme. Het is niet duidelijk of het om een oorzakelijk verband gaat of een toevallige vondst.

Geraadpleegde Bronnen

Marleen Finoulst

 
Lees ook...
jul. 2021

Blootstelling aan gevaccineerden leidt niet tot gezondheidsproblemen, suramine kan dat dus ook niet voorkomen

feb. 2021

Blogpost over zwangere arts die een miskraam kreeg na haar coronavaccinatie is fout

apr. 2021

Vaccinscepsis onder Amerikaanse dokters en verpleegkundigen is beperkter dan Frontnieuws beweert

jan. 2023

Een op tien vrouwen ooit geconfronteerd met zwangerschapsverlies