Vergroot niet ontbijten de kans op aderverkalking?

Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag, maar als die wekker ’s ochtends vroeg gaat, lukt het niet altijd. Nieuw onderzoek geeft nu een extra reden om te ontbijten. Niet-ontbijters hebben een grotere kans op vernauwende en verkalkende aders.

6 oktober 2017

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Spaanse onderzoekers rekruteerden 4.082 werknemers tussen 40 en 54 jaar oud, tewerkgesteld in een bank in Madrid, voor een studie (1). De deelnemers mochten geen hart- noch nierziekte hebben en ook niet ernstig obees (BMI > 40) zijn. Allemaal vulden ze gedurende 15 dagen een gedetailleerde vragenlijst in over wat en wanneer ze aten en dronken. De bloedvaten van iedere deelnemer werden uitgebreid onderzocht d.m.v. een echografie: tekens van aderverkalking werden nauwkeurig in kaart gebracht.

Dit onderzoek kaderde in een grotere studie waarin factoren gezocht werden die de evolutie van aderverkalking beïnvloeden. Hier werd specifiek gekeken naar de impact van al dan niet ontbijten op aderverkalking. Van de meer dan 4.000 deelnemers sloeg slechts 3% het ontbijt over, 69% at een laag-energetisch ontbijt (5 tot 20% van de dagelijkse calorie-opname voor 10 uur) en 28% at een hoog-energetisch ontbijt (> 20% van de dagelijkse calorie-opname < 10 uur). In totaal vertoonde 63% van de deelnemers tekens van aderverkalking en deze kwamen duidelijk meer voor in de groep niet-ontbijters dan in de andere groepen. Niet-ontbijters bleken doorgaans ook wat ongezonder te eten (meer verzadigd vet, dus meer cholesterol). Daar probeerden de onderzoekers rekening mee te houden.

In hun conclusie stellen de onderzoekers dat er mogelijk een verband bestaat tussen het ontbijt overslaan en de vorming van aderverkalking.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De onderzoekers vergeleken ontbijtgegevens met aderverkalking op hetzelfde moment. Aderverkalking is een proces dat over vele jaren ontstaat, dus is het uitgesloten dat de ontbijtgewoonten van de 15 dagen durende studie meteen impact had op de aanwezige verkalking. Anderzijds is de gewoonte om wel of niet te ontbijten vaak jarenlang aanwezig. Toch is het onmogelijk om zeker te zijn dat niet ontbijten vroegtijdige aderverkalking veroorzaakt. Andere factoren kunnen een rol spelen, zoals de ongezondere eetgewoonten. De onderzoekers probeerden daar rekening mee te houden, maar konden die impact niet helemaal uitsluiten.

Hoe dan ook wordt aanbevolen om de dag te starten met een stevig en gezond ontbijt. Eerder onderzoek toonde aan dat ontbijten goed is voor je hart.

Conclusie

Deze studie vindt een verband tussen niet ontbijten en vervroegde aderverkalking, maar kan niet met zekerheid aantonen dat het ene oorzaak is van het andere. Zeker is dat je je dag best start met een gezond ontbijt.

Geraadpleegde Bronnen

Cebam

 
Lees ook...
okt. 2021

84 procent van coronasterfgevallen in Hamburgse studie wel degelijk te wijten aan COVID-19

aug. 2022

Gat in cv door kanker zorgt voor minder kans op een job, maar verschil is geen ‘tienvoud’

mei 2019

Een harstilstand overleven lukt beter in onze buurlanden

mei 2021

Geen bewijs dat Indiase coronagolf te wijten is aan vaccinatiecampagne