Verhogen vrouwelijke hormonen het borstkankerrisico bij mannen?

Mannen met veel vrouwelijk hormoon lopen meer risico op borstkanker, zo blijkt uit een internationale studie.

15 mei 2015

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Borstkanker komt ook bij mannen voor. Ongeveer 1% van alle gevallen van borstkanker treft mannen. Volgens de meest recente cijfers van het Belgisch Kankerregister kregen 79 mannen de diagnose borstkanker in 2012 tegenover 10.531 vrouwen (2). Omdat de kanker zo zeldzaam is bij mannen, kan men weinig onderzoek doen naar mogelijke risicofactoren. Tenzij wetenschappers internationaal gaan samenwerken, dan lukt het wel. Dat gebeurt ook met het zogenaamde Male Breast Cancer Pooling project, dat gegevens over borstkanker bij mannen in de Verenigde Staten, Canada en Europa verzamelt.

In deze deelstudie werden uit de databank gegevens van 101 mannen met borstkanker vergeleken met een vergelijkbare groep van 217 mannen zonder borstkanker (1). Van alle mannen had men bloedstalen en daarin werden hormoonconcentraties van oestrogeen en testoseron gemeten en vergeleken. Oestrogeen is het typische vrouwelijke hormoon, maar het komt ook bij mannen voor, zij het in veel lagere concentraties. Net zoals testosteron, het mannelijk hormoon bij uitstek, ook in kleine hoeveelheden bij vrouwen voorkomt.

De onderzoekers stelden vast dat mannen met veel vrouwelijk hormoon oestrogeen beduidend meer risico liepen op borstkanker in vergelijking met mannen met weinig oestrogeen. De hoeveelheid testosteron speelde geen rol.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Dat blootstelling aan oestrogeen een bevorderende factor is in de ontwikkeling van borstkanker bij vrouwen is al lang bekend: om die reden verhoogt het risico op borstkanker bij vrouwen die gedurende lange tijd hormoonsubstitutie innemen voor menopauzale klachten.

Deze studie toont aan dat oestrogeen vermoedelijk ook een rol speelt in het ontstaan van borstkanker bij mannen. De studie heeft echter enkele beperkingen: zo werd slechts één bloedstaal geanalyseerd, terwijl hormoonspiegels vaak schommelen. Het is ook nog niet zeker of andere, nog onbekende beïnvloedende factoren, een rol hebben gespeeld.

Conclusie

Deze studie doet vermoeden dat mannen die meer dan gemiddeld oestrogeen produceren meer risico lopen op borstkanker, maar dan nog blijft het een uiterst zeldzame kanker.

http://www.nhs.uk/news/2015/05May/Pages/Hormone-oestrogen-linked-to-male-breast-cancer.aspx

Geraadpleegde Bronnen

Marleen Finoulst

 
Lees ook...
sep. 2022

Tijdelijk hoger risico op borstkanker, maar de pil beschermt ook tegen andere kankers

29 feb.

Nee, er werd geen extra hormoon toegevoegd aan de pil om bloedingen te veroorzaken

feb. 2021

Blogpost over zwangere arts die een miskraam kreeg na haar coronavaccinatie is fout

nov. 2021

Geen bewijs dat coronavaccins kanker veroorzaken of verergeren