Verhoogt een corona-infectie het risico op alzheimerdementie bij 85-plussers?

85-plussers die covid-19 hebben gehad, lopen bijna dubbel zoveel kans om de ziekte van Alzheimer te ontwikkelen binnen een jaar, vergeleken met een controlegroep. Dat blijkt uit een onderzoek van de medische gegevens van meer dan 6 miljoen Amerikaanse patiënten. Klopt dat?

20 september 2022

gezondheidenwetenschap corona gezondheid

Waar komt dit nieuws vandaan?

De bepalende factoren in de ontwikkeling van alzheimerdementie zijn grotendeels onbekend, maar ontstekingen zouden een rol kunnen spelen. Daarnaast bestaat bezorgdheid over schade aan de hersenen als gevolg van covid-19.

Amerikaanse onderzoekers gingen daarom na of een corona-infectie het risico op de ziekte van Alzheimer kon verhogen bij 65-plussers (1).

  • De wetenschappers onderzochten de medische dossiers van 6.245.282 Amerikanen ouder dan 65 jaar, van wie 410.748 personen covid-19 hadden doorgemaakt.
  • Nadien keken ze naar wie de diagnose van alzheimer kreeg binnen een jaar na de corona-infectie:
    • In de covid-19-groep ontwikkelde 0,68% van de 85-plussers de ziekte van Alzheimer.
    • In de groep die geen covid-19 had doorgemaakt, kreeg 0,35% van de personen in dezelfde leeftijdscategorie alzheimer.

De onderzoekers besluiten dat corona het risico op de ziekte van Alzheimer bijna verdubbelde bij 85-plussers binnen het jaar na de infectie.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Er is nog zeer weinig bekend over het ontstaan van de ziekte van Alzheimer, en de behandeling is eveneens problematisch.

Het is niet ondenkbaar dat een infectie, zoals covid-19, het risico op alzheimerdementie vergroot of sluimerende ziekteverschijnselen kan versnellen. Vooral dit laatste valt moeilijk uit te sluiten, en het was interessant geweest om te zien of andere infecties ook de kans op alzheimer konden verhogen.

Opmerkelijk is dat de diagnose van alzheimer binnen het jaar na de corona-infectie gesteld werd. Dat is een zeer korte tijdsspanne om dergelijke aandoening te ontwikkelen. Deze korte periode zou kunnen betekenen dat een sluimerende ziekte sneller tot uiting komt na een zware infectie, maar ook dat is koffiedik kijken.

Dezelfde onderzoeksgroep publiceerde een jaar geleden een studie die stelde dat personen met dementie een groter risico lopen op covid-19 (2). Ook daarvoor hadden ze geen verklaring. Een mogelijke hypothese luidde dat personen met dementie zich door geheugenproblemen minder goed aan de coronamaatregelen houden.

Tegenstanders van de coronavaccinatie beweren dat de covid-vaccins het risico op alzheimerdementie vergroten, maar dat houdt helemaal geen steek.

Conclusie

Amerikaanse onderzoekers stelden vast dat dubbel zoveel 85-plussers de ziekte van Alzheimer ontwikkelden binnen het jaar na een corona-infectie. Daarmee is nog niet aangetoond dat covid-19 alzheimerdementie kan veroorzaken. Mogelijk ging het om een sluimerende vorm van alzheimer die versneld werd door een (zware) corona-infectie. Maar er zijn nog zeer veel onduidelijkheden omtrent alzheimer.

Geraadpleegde Bronnen
  • (1) Wang L, Davis PB, Volkow ND, et al. Association of COVID-19 with New-Onset Alzheimer's Disease. J Alzheimers Dis. 2022;89(2):411-414.
  • (2) Wang Q, Davis PB, Gurney M, et al. Covid-19 and dementia : analysis of risk, disparity and outcomes from electronic health records in the US. Alzheimer’s Dement 2021;17:1297-1306.

Patrick Mullie

 
Lees ook...
okt. 2021

84 procent van coronasterfgevallen in Hamburgse studie wel degelijk te wijten aan COVID-19

mei 2020

Griepvaccin verhoogt niet het risico op een corona-infectie

jan. 2022

Nee, Boris Johnson zei niet dat 90 procent van de patiënten op intensieve zorg dubbel gevaccineerd is

feb. 2022

Nee, de Britse politie is geen strafrechtelijk onderzoek gestart naar COVID-19 vaccinaties na aangifte