Verhoogt een zware sportinspanning de kans op trombose?

Een zware sportinspanning doet de kans op klontervorming in het bloed stijgen, wat een trombose kan veroorzaken. Dat blijkt uit Nederlands onderzoek bij 100 wielertoeristen die deelnamen aan de Amstel Gold Race.

22 oktober 2014

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers van Synapse BV, een bedrijf dat gelinkt is aan de universiteit van Maastricht, bekeken de invloed van zware inspanningen op de neiging van het bloed om te gaan stollen. Ze gebruikten daarvoor een nieuw ontwikkelde test die toelaat met enkele vingerdruppels bloed op een paar minuten tijd het stollingssysteem te onderzoeken. (1) Zij stelden vast dat alle onderzochte wielertoeristen na afloop van de wedstrijd een abnormale stolbaarheid van het bloed vertoonden. 

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De bloedstolling speelt een cruciale rol om bloedingen die bij verwondingen optreden te stelpen. Maar het bloedstollingsproces kan ook in werking treden als er helemaal geen bloedingen zijn en zo aanleiding geven tot klontervorming binnenin een bloedvat, een fenomeen dat als ‘trombose’ bekend staat. Een dergelijke trombose kan zo aanleiding geven tot een hartinfarct of een (hersen)beroerte. Reeds vele jaren onderzoeken wetenschappers wereldwijd naar testen die toelaten om een abnormale neiging tot klontervorming op te sporen. De hoop is om daar met medicatie op in te grijpen en zodoende het risico op trombose te verminderen. Het Nederlandse onderzoek past in deze context. Deze wetenschappers ontwikkelden een handige en gemakkelijk uit te voeren test die ze nu in een mobiel lab uitprobeerden bij wielertoeristen.

Wat verder in de krant staat maakt ons niet veel wijzer. De onderzochte fietsers zouden allen abnormaal gescoord hebben. Hóe abnormaal de testen waren in vergelijking met niet-wielertoeristen weten we niet. We weten ook niet hoe het later met de fietsers vergaan is en of er sommigen echt een probleem ontwikkelden. Of het vinden van een verhoogde bloedingsneiging met de uitgevoerde testen een hogere kans op trombose betekent, leert het onderzoek ons niet.

De resultaten van het onderzoek stroken niet met de wetenschap dat sporters over het algemeen een verlaagd risico hebben op een hartinfarct. Het is niet uitgesloten dat er een verband is tussen de bevindingen en het optreden van plotse dood tijdens het sporten, maar ook hierover laat dit onderzoek geen verdere uitspraken toe. 

Conclusie

De gerapporteerde bevindingen zijn voor wetenschappers mogelijk interessant, maar hebben voor de sportende Vlaming momenteel geen enkele betekenis. Het feit dat sporten gezond is primeert boven de vaststelling dat men in het bloed van wielertoeristen iets vindt waarvan men nog niet weet wat het concreet betekent. In die zin is de titel van het stukje in de krant (‘Extreme inspanning verhoogt kans op trombose’) misleidend.

Geraadpleegde Bronnen
  • (1) de Witt et al. Identification of platelet function defects by multi-parameter assessment of thrombus formation. Nat Commun. 2014 Jul 16;5:4257. doi: 10.1038/ncomms5257.

Cebam

 
Lees ook...
mei 2019

Hoogspanningskabels hebben gevolgen voor de vogels, maar voorlopig nog niet voor de omwonenden

mei 2021

Coronavaccins kunnen geen problemen veroorzaken bij niet-gevaccineerde personen

aug. 2022

Gat in cv door kanker zorgt voor minder kans op een job, maar verschil is geen ‘tienvoud’

nov. 2021

Geen bewijs dat coronavaccins kanker veroorzaken of verergeren