Verhoogt het antidiabetesmedicijn Actos het risico op blaaskanker?

Pioglitazon, een geneesmiddel gebruikt bij diabetes type 2, verhoogt het risico op blaaskanker met 63%. Dat blijkt uit een nieuwe Canadese studie.

31 maart 2016

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Pioglitazon (merknaam Actos) wordt voorgeschreven aan mensen met type 2 diabetes wanneer ze onvoldoende reageren op metformine, het eerstekeuze geneesmiddel. Eerdere studies toonden reeds aan dat pioglitazon het risico op blaaskanker verhoogt, maar er bestond nog steeds discussie over, omdat andere studies dit verband niet vonden. Daarom zocht een Canadese onderzoeksgroep het opnieuw uit (1). Ze analyseerden medische dossiers van 145.806 patiënten die gestart waren met medicijnen tegen diabetes type 2 tussen 1 januari 2000 en 31 juli 2013. Daarin vergeleken ze de groep die pioglitazon kreeg met de groep die een ander antidiabetesmedicijn was voorgeschreven. Ze weerhielden enkel de mensen die minstens vier voorschriften per jaar hadden afgehaald (dus hun medicijnen met zeer grote waarschijnlijkheid hadden ingenomen) en excludeerden diegenen met blaasproblemen bij aanvang van de studieperiode. Na een opvolgperiode die eindigde in juli 2014 hadden 622 deelnemers blaaskanker ontwikkeld: 63% meer in de groep die pioglitazon innam in vergelijking met andere antidiabetesmedicijnen.

De onderzoekers besluiten dat het nu wel vast staat dat er een verband bestaat tussen pioglitazon en blaaskanker, al blijft dit een zeldzame kanker.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het gaat om een beperkt risico, want omgerekend in absolute cijfers ontwikkelen op 10.000 mensen die pioglitazon innemen 121 personen blaaskanker, tegenover 89 personen die een ander antidiabetesmiddel innemen. Er is momenteel geen mechanisme bekend dat dit verband kan verklaren. Wie dit medicijn inneemt, moet niet meteen panikeren, maar bij blaasklachten wel de arts raadplegen. Een alarmteken voor blaaskanker is bloed in de urine.

Het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) waarschuwt al langer voor het risico op blaaskanker bij inname van pioglitazon (2).

Conclusie

Een Canadese studie bevestigt wat al eerder gesuggereerd werd: pioglitazon (Actos), een medicijn dat soms wordt voorgeschreven aan mensen met diabetes type 2, verhoogt het risico op blaaskanker lichtjes.

http://www.nhs.uk/news/2016/03March/Pages/Diabetes-drug-linked-to-increased-bladder-cancer-risk.aspx

Bijsluiter_Actos.pdf

Geraadpleegde Bronnen

Marleen Finoulst

 
Lees ook...
mrt. 2020

Er is geen remedie om je te "genezen” van diabetes type 2

sep. 2022

Tijdelijk hoger risico op borstkanker, maar de pil beschermt ook tegen andere kankers

dec. 2023

Aantal jongeren met diabetes in België steeg al voor de coronacrisis

nov. 2023

Geen bewijs voor toename van kanker door vaccins