Verhoogt wonen langs een drukke weg de kans op dementie?

Mensen die vlak bij drukke verkeerswegen wonen, hebben een hogere kans om later dement te worden. Dat blijkt uit een grootschalige Canadese studie die in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet gepubliceerd werd.

9 januari 2017

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

De Canadese onderzoekers gebruikten gegevens van 6,8 miljoen Canadezen tussen 20 en 85 jaar oud uit de provincie Ontario. Deze groep werd tussen 2001 en 2012 opgevolgd. De onderzoekers gingen na hoeveel deelnemers van 55 tot 85 jaar in de tijdspanne van 12 jaar dementie hadden ontwikkeld (1). Daarnaast telden ze hoeveel mensen van de totale groep Parkinson of multiple sclerose (MS) hadden gekregen.

Ook beschikten ze over de adresgegevens van alle deelnemers in 1996, dus 5 jaar voor de studie van start ging. Uitgaande van dit adres werden de deelnemers in verschillende categorieën ondergebracht, afhankelijk van de afstand van hun woonplaats (in 1996) tot een drukke weg: minder dan 50 meter, tussen 50 en 100 meter, tussen 101 en 200 meter, tussen 201 en 300 meter of verder. Wat de diagnoses dementie, Parkinson en MS betrof, werd beroep gedaan op de Canadese gezondheidsdatabank. Mensen die minder dan 50 meter van een drukke weg woonden, hadden 7% meer risico op dementie tijdens de opvolgperiode, wie tussen 50 en 100 meter van een drukke weg woonde had 4% meer risico en wie tussen 101 en 200 meter van een drukke weg woonde had nog 2% meer risico. Voor Parkinson en MS vond men geen verband met de woonplaats.

De onderzoekers besloten dat wonen bij een drukke weg het risico op het ontwikkelen van dementie lichtjes zou kunnen verhogen.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De studie kan niet aantonen dat er een oorzakelijk verband bestaat tussen pollutie en dementie. Tal van andere factoren spelen een rol in het ontstaan van deze ziekte: roken, opleidingsniveau, fysieke activiteit, socio-economische status, … Allemaal informatie waarover de onderzoekers niet beschikten. Bovendien is een risicostijging van 7% erg bescheiden: wonen langs een drukke weg zou je dan 1,07 keer vatbaarder maken voor dementie dan ver van een drukke weg wonen. Op individueel vlak stelt zo’n risicostijging amper iets voor, maar op bevolkingsniveau is dit wel van betekenis, omdat zeer veel mensen dementie ontwikkelen. Eerder werd aangetoond dat fijnstofdeeltjes uit vervuilde lucht tot in de hersenen kunnen doordringen. Het is dus niet ondenkbaar dat ze daar ook schade kunnen berokkenen. Als individu kan je weinig doen, tenzij het inademen van vervuilde lucht proberen te beperken.

Conclusie

Canadese onderzoekers vinden iets meer dementie bij ouderen die langs een drukke weg wonen in vergelijking met ouderen die minstens 300 meter van de drukke weg verwijderd wonen. Het risico zou stijgen met factor 1,07. Op individueel vlak stelt dit niet veel voor, maar op bevolkingsniveau kan dit wel doorwegen, vermits dementie zo vaak voorkomt.

Geraadpleegde Bronnen

Cebam

 
Lees ook...
mrt. 2023

Bedenkelijke Australische publicatie gaat opnieuw rond op sociale media

nov. 2022

Anonieme studie wijst niet op ‘toename van 84% aan hartgerelateerde sterfte’ bij jonge mannen door covidvaccins

nov. 2021

Geen bewijs dat coronavaccins kanker veroorzaken of verergeren

dec. 2021

‘Wetenschappers met een kritische blik op de coronacrisis’ doen foute en misleidende uitspraken over het coronavirus