Verlaagt een dagelijkse dosis aspirine de kans op kanker?

Dagelijks preventief aspirine slikken kan de kans op verschillende soorten kanker verkleinen bij mensen van middelbare leeftijd. Dit suggereren Britse onderzoekers.

12 augustus 2014

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers verzamelden een groot aantal studies uitgevoerd tussen 2009 en 2012 over de effecten van aspirine op kanker, kankersterfte, hart- en vaatziekten alsook de risico’s op maagzweren en –bloedingen. Daaruit berekenden ze de voor- en nadelen van een dagelijkse dosis aspirine, tussen 75 en 325mg, bij mensen tussen 50 en 65 jaar oud met een gemiddeld gezondheidsrisico.

Tien jaar lang een dagelijks aspirientje zou het risico op kanker, hartinfarct en beroerte voor een periode van 15 jaar verminderen met 7 procent (vrouwen) en 9 procent (mannen) (1). Het relatieve sterfterisico over een periode van 20 jaar zou verminderen met 4 procent. De risico’s op diverse kankers zouden verminderen met 30 procent voor darmkanker, 25 procent voor slokdarmkanker, 25 procent voor maagkanker en 5 procent voor borst- en prostaatkanker. Tegelijkertijd neemt het risico om te overlijden door een maagbloeding met 70 procent toe. De onderzoekers vonden geen verschil in risicoreductie tussen lage (75mg) en hoge (325mg) doses aspirine.

Volgens de onderzoekers heeft een dagelijks aspirientje meer voor- dan nadelen. In een perscommuniqué stelt de hoofdonderzoeker dat een dagelijkse dosis aspirine het overwegen waard is in de preventie van kanker en hart- en vaatziekten.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Dagelijkse inname van aspirine wordt op dit moment enkel aanbevolen om een tweede hartinfarct of beroerte te voorkomen voor mensen die reeds een infarct of beroerte doormaakten. Voor mensen zonder noemenswaardige hartproblemen, zegt de richtlijn dat de voordelen van aspirine niet opwegen tegen de nadelen.

De overzichtsstudie die nu voorligt, vertoont volgens critici een aantal hiaten. Zo is niet duidelijk hoe de onderzoekers de studies omtrent aspirine selecteerden. In een goede overzichtsstudie wordt aangegeven welke selectiecriteria gebruikt worden, maar dat ontbreekt hier. Het is ook niet duidelijk hoeveel aspirine je best zou nemen: wat is de optimale dosis om het risico op bloedingen zoveel mogelijk te beperken. Ook werd bij de berekeningen een aantal veronderstellingen gemaakt die niet onderbouwd zijn. Zo ging men er bijvoorbeeld van uit dat het beschermend effect op kanker pas zichtbaar wordt vanaf 3 jaar dagelijks aspirine slikken en nog verschillende jaren na het stopzetten van de behandeling blijft bestaan.

Aspirine kan ernstige maagbloedingen veroorzaken, vooral bij oudere mensen. Het is belangrijk risicopersonen voor maagbloeding te identificeren alvorens dergelijke therapie te overwegen.

Conclusie

Deze studie suggereert dat aspirine niet alleen beschermend werkt tegen hart- en vaatziekten, maar ook tegen een hele rits kankers. Omdat de studiemethode hiaten vertoont, is de betrouwbaarheid van de resultaten niet optimaal. Omwille van het verhoogd risico op maagbloedingen is het niet aangewezen om dagelijks aspirine te slikken zonder overleg met de arts.

Geraadpleegde Bronnen

Marleen Finoulst

 
Lees ook...
nov. 2021

Geen bewijs dat coronavaccins kanker veroorzaken of verergeren

aug. 2022

Gat in cv door kanker zorgt voor minder kans op een job, maar verschil is geen ‘tienvoud’

sep. 2022

Tijdelijk hoger risico op borstkanker, maar de pil beschermt ook tegen andere kankers

nov. 2023

Geen bewijs voor toename van kanker door vaccins