Verminderen obesitas en diabetes de levensverwachting ?

De toename van obesitas en diabetes dreigt de sterftecijfers in de landen van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) te doen stijgen. En dat terwijl we de voorbije jaren vooruitgang boekten dankzij de betere preventie en behandeling van hart- en vaatziekten.

22 juli 2015

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Wetenschappers van de Universiteit van Cambridge analyseerden de gegevens uit twee grote overzichtsstudies omtrent de impact van diabetes type 2, beroerte en hartinfarct op de levensverwachting bij grote groepen mannen en vrouwen uit Europa en Noord-Amerika (1). De eerste studie had betrekking op 689.300 deelnemers met gemiddelde leeftijd van 53 jaar, waarvan data verzameld werden over een periode van 50 jaar (tussen 1960 en 2007). Tot april 2013 waren 128.843 van de betrokkenen overleden. De tweede studie had betrekking op 499.808 deelnemers met gemiddelde leeftijd 57 jaar uit Groot-Brittannië en verzamelde informatie over de levensstijl. Tegen november 2013 waren van deze groep 7.995 deelnemers overleden. Uit de grote hoeveelheid data werden die mensen geselecteerd met een geschiedenis van hartinfarct, beroerte of diabetes type 2. Voor alle leeftijden en voor deze drie condities, samen en afzonderlijk, werd de impact op de levensverwachting geëvalueerd. De conclusies waren de volgende: mannen van 60 jaar met minstens twee van de drie genoemde condities hebben gemiddeld 12 jaar minder levensverwachting. De drie condities samen vermindert de levensverwachting met gemiddeld 15 jaar. Voor vrouwen geldt hetzelfde: twee van de drie condities verminderen de levensverwachting met 13 jaar en alle drie samen 16 jaar. Hoe vroeger men deze aandoeningen krijgt, hoe groter de impact op de levensverwachting. Mannen van 40 jaar met diabetes type 2 en een voorgeschiedenis van hartinfarct en beroerte verliezen gemiddeld 23 levensjaren. Vrouwen verliezen er 20.

De opkomst van obesitas en diabetes type 2 maakt dat veel meer mensen een kortere levensverwachting hebben, wat stilaan voelbaar wordt in de sterftecijfers op bevolkingsniveau.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De grote hoeveelheid gegevens maakte enkele berekeningen mogelijk. Een ongezonde levensstijl die leidt tot beschavingsziekten waaronder diabetes type 2 en hart- en vaatziekten, vermindert de levensverwachting aanzienlijk. Door de omvang van de gegevensbanken wordt duidelijk hoe groot deze impact is.

Het goede nieuws is dat de drie genoemde condities (hartinfarct, beroerte en diabetes type 2) grotendeels kunnen vermeden worden mits een gezonde levensstijl. Waken over een gezond lichaamsgewicht, gezonde voeding, niet roken, niet te veel alcohol drinken en voldoende bewegen, kunnen de levensverwachting alleen maar verbeteren. En het is nooit te laat om daarmee te beginnen.

Conclusie

Analyse van gegevens van meer dan een half miljoen westerlingen toont dat beschavingsziekten die het gevolg zijn van een ongezonde levensstijl de levensverwachting drastisch verminderen.

Geraadpleegde Bronnen

Marleen Finoulst

 
Lees ook...
mrt. 2020

Er is geen remedie om je te "genezen” van diabetes type 2

dec. 2023

Aantal jongeren met diabetes in België steeg al voor de coronacrisis

jul. 2021

Dit weten we al over de behandelingen tegen COVID-19

feb. 2021

Fout in De Zevende Dag: vaccins zorgen niet voor hoge sterftecijfers in Israël.