Vermindert een mediterraan dieet de kans op depressie?

‘Junkfood vergroot de kans op depressie’: deze straffe kop verscheen afgelopen week in onze media naar aanleiding van een overzichtsstudie die het verband tussen een gezond voedingspatroon en mentale gezondheid onderzocht.

1 oktober 2018

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Een internationaal team van onderzoekers uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Australië en Spanje legde de resultaten van 41 studies onder de loep (1). In de helft van de studies werden de voedingsgewoonten van de proefpersonen bekeken en werd tegelijkertijd nagegaan of ze depressieve klachten vertoonden. In de andere helft van deze 41 studies werden de eetgewoonten van de proefpersonen geanalyseerd bij de start van de studie en werden deze personen gedurende een bepaalde periode gevolgd om na te gaan of ze al dan niet depressieve klachten ontwikkelden. Omdat deze laatste methode betrouwbaardere resultaten geeft, is het zinvoller om de resultaten van die 20 studies nader te bekijken.

Op basis van 4 studies met 36.556 proefpersonen die het meest volgens de richtlijnen van een mediterraan dieet aten, besloten de onderzoekers dat deze personen 33% minder kans hadden op het ontwikkelen van depressieve klachten. Bij deze besluiten werd rekening gehouden met volgende beïnvloedende factoren: leeftijd, geslacht, roken, fysieke activiteit, BMI, totale energie-inname en socio-economische factoren (zoals inkomen en opleidingsniveau). De opvolgperiode varieerde van 8 tot 12 jaar. 

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Hoewel de resultaten van een deel van de studies uit dit overzichtsonderzoek betrouwbaarder zijn, blijven het allemaal observationele studies, waaruit geen oorzaak-gevolg-besluiten getrokken kunnen worden. Een depressie is een complexe aandoening, waarbij zeer veel factoren een rol spelen. Het is veel te eenvoudig te stellen dat het volgen van een (weliswaar gezond) mediterraan dieet het ontwikkelen van depressie kan voorkomen. De factoren van een gezonde levensstijl, waaronder niet roken, voldoende fysieke activiteit en matig omspringen met alcohol, zijn allemaal gelinkt aan een verminderd risico op depressie. Maar dat betekent nog niet dat mensen een depressie ontwikkelen omdat ze er een minder gezonde levensstijl op nahouden. 

Conclusie

Een gezonde levensstijl, inclusief een evenwichtig voedingspatroon, is een uitstekend idee voor een gezonde geest in een gezond lichaam. Deze studie bewijst echter niet dat een mediterraan dieet beschermt tegen depressie, laat staan dat het eten van junkfood ertoe leidt. Het is erg belangrijk dat mensen die te maken krijgen met een depressie beseffen dat dit niet hun eigen schuld is, en dat ze het niet wijten aan het feit dat ze simpelweg te weinig groenten en fruit gegeten hebben. 

Geraadpleegde Bronnen

Cebam

 
Lees ook...
sep. 2022

België in middenmoot bij statistieken over depressie

mei 2019

Een harstilstand overleven lukt beter in onze buurlanden

dec. 2019

Hondeneigenaars hebben minder kans op vroegtijdig overlijden

aug. 2022

Gat in cv door kanker zorgt voor minder kans op een job, maar verschil is geen ‘tienvoud’