Vermindert extra vitamine D het risico op ernstige astma-aanvallen?

Vitamine D-supplementen gebruiken ter aanvulling op astmamedicatie, lijkt het risico op zware astma-aanvallen te verminderen. Dat blijkt uit een review van negen onderzoeken uitgevoerd door Cochrane.

7 september 2016

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Een groep internationale onderzoekers, die deel uitmaken van de Cochrane Collaboration, een hoog aangeschreven netwerk van kritische wetenschappers, zochten alle goed uitgevoerde studies bij elkaar die het effect van vitamine D-supplementen bij astma onderzochten. Dat leverde 7 goed uitgevoerde placebo-gecontroleerde studies op waarop ze vervolgens een analyse uitvoerden. Hun systematische review bracht aan het licht dat mensen met astma die vitamine D-supplementen innemen, naast hun reguliere astma-medicatie, minder ernstige astma-aanvallen (aanvallen waarvoor cortisonetherapie nodig is of waarvoor men naar het ziekenhuis moet) hadden in vergelijking met astmalijders die geen extra vitamine D innamen (1). Wie vitamine D inneemt heeft gemiddeld 1 ernstige aanval om de 4 jaar tegenover 1 ernstige aanval om de 2 jaar voor wie de supplementen niet inneemt. Wie vitamine D inneemt wordt ook minder vaak gehospitaliseerd omwille van ernstige stma-aanvallen. Vitamine D-supplementen hadden daarentegen geen effect op de dagelijkse astmaklachten, longfunctietests of werk- en schoolverlet. De onderzoekers besluiten dat vitamine D-supplementen ernstige astma-aanvallen helpen voorkomen. Ze suggereren dat mensen die behandeld worden voor astma kunnen overwegen om extra vitamine D in te nemen.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Dit is een goed uitgevoerd onderzoek. Als extra vitamine D inderdaad helpt astma-aanvallen te voorkomen, is dat goed nieuws. Astma-aanvallen kunnen namelijk levensbedreigend zijn. Mensen met astma moeten uiteraard wel hun medicatie blijven innemen. Het is niet helemaal zeker of dit effect ook opgaat voor kinderen met astma, omdat in dit onderzoek slechts 22 kinderen betrokken waren. Het is evenmin bekend of dit effect werkt bij mensen met vitamine D tekort of bij iedereen. Ook is niet geweten hoeveel vitamine D men precies moet innemen voor een beschermend effect.

Conclusie

Uit een goed uitgevoerde overzichtsstudie blijkt dat vitamine D-supplementen het risico op ernstige astma-aanvallen verminderen. In plaats van gemiddeld één ernstige aanval om de 2 jaar, hadden mensen die supplementen innamen gemiddeld nog één aanval om de 4 jaar. Voorwaarde is wel dat ze hun astmamedicijnen bleven innemen.

Geraadpleegde Bronnen
  • (1)Martineau AR, Cates CJ, Urashima M, et al. Vitamin D for the management of asthma. Cochrane Database of Systematic Reviews. Published online September 5 2016
  • http://www.nhs.uk/news/2016/09September/Pages/Vitamin-D-protects-against-severe-asthma-attacks.aspx

Cebam

 
Lees ook...
mei 2021

Neen, niet iedereen moet zomaar vitamine D-supplementen innemen

apr. 2022

Er bestaat geen Pfizeronderzoek dat hoge kans op hartaanval door vaccinatie aantoont

jul. 2021

Blootstelling aan gevaccineerden leidt niet tot gezondheidsproblemen, suramine kan dat dus ook niet voorkomen

jan. 2023

Geen aanwijzing voor hoger risico op overlijden na Covid19-vaccinatie, integendeel