Vertraagt regelmatig lopen het ouder worden meer dan krachttraining?

Duur- en intervaltraining zouden het verouderingsproces meer afremmen dan krachttraining. Leven lopers langer?

30 november 2018

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Duitse onderzoekers gingen de invloed na van drie soorten fysieke activiteit op de veroudering van menselijke bloedcellen (1). In een interventiestudie vergeleken ze intervaltraining met duurtraining en krachttraining. Een groep van 124 inactieve volwassenen moest gedurende zes maanden een van de drie oefeningen doen, driemaal 45 minuten per week.

De onderzoekers gingen de lengte na van telomeren, dit zijn specifieke plaatsen op het einde van chromosomen. Naarmate we verouderen, worden telomeren korter, waardoor chromosomen waarschijnlijk beschadigd raken. Dit is een van de manieren waarop cellen tekenen van ouderdom vertonen.

De onderzoekers stelden vast dat telomeren lichtjes verkortten bij mensen die geen training of krachtstraining deden, maar langer werden bij degenen die duurtraining of intervaltraining kregen. Onafhankelijk van de telomeerlengte hadden de actieve groepen na zes maanden een betere algemene gezondheid dan de controlegroep.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Een aantal punten moeten de verrassende resultaten van deze studie nuanceren. Eerst en vooral vertrokken de onderzoekers met 266 deelnemers, om met 124 te eindigen. Dit betekent dat de meerderheid van de deelnemers de sportopdrachten niet volhielden.

Ten tweede omvat deze studie alleen resultaten van deelnemers die ten minste 70% van de trainingssessies hebben voltooid, in plaats van alle deelnemers die oorspronkelijk aan de oefening waren toegewezen. Deze analyse noemt men een per-protocolanalyse, dit betekent dat men enkel de resultaten analyseert van mensen die de interventie kregen. Een meer courante analyse is een intention-to-treat-analyse, waar men de eindresultaten onderzoekt in functie van alle deelnemers die deelnamen aan de studie. Deze intention-to-treat-analyse geeft een correcter beeld van de realiteit, namelijk aan mensen vragen om deel uit te maken van een bewegingsprogramma.

Een laatste punt is dat er geen gegevens zijn omtrent telomeerlengte na de studie, m.a.w. de evolutie van deze telomeerlengte als de deelnemers stoppen met bewegen is niet bekend.

Conclusie

Duur- en uithoudingstraining zouden het verouderingsproces meer afremmen dan krachttraining. Belangrijker is echter dat bewegen gezond is, en dat we moeten kiezen voor een bewegingsvorm die ons ligt.

Geraadpleegde Bronnen

Cebam

 
Lees ook...
nov. 2023

Geen bewijs voor toename van kanker door vaccins

feb. 2021

Blogpost over zwangere arts die een miskraam kreeg na haar coronavaccinatie is fout

mrt. 2020

Er is geen remedie om je te "genezen” van diabetes type 2

jun. 2022

Nee, coronavaccins “shedden” niet en veroorzaken geen hepatitis bij kinderen