Volkoren granen hebben een positief effect op je buikvet

Brood en pasta hebben niet altijd een even goede reputatie. Vooral vanuit alternatieve hoek wordt soms aangeraden om er niet te veel van te eten. Een nieuwe studie onderstreept echter het belang van volkoren granen.

25 augustus 2021

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt deze bewering vandaan?

Met deze studie gingen de onderzoekers na wat het effect is van volkoren en witte granen op verschillende risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Er namen 3.121 mannen en vrouwen deel. Zij werden gedurende gemiddeld achttien jaar gevolgd. Om de vier jaar verzamelden de onderzoekers gegevens verzameld over wat ze aten. Ook allerlei andere gegevens zoals hun BMI, middelomtrek, bloedwaarden en bloeddruk werden bepaald.

Resultaten

De middelomtrek is een eenvoudige manier om de hoeveelheid buikvet in te schatten. Hoe meer buikvet iemand heeft, hoe groter het gezondheidsrisico. Uit de resultaten blijkt dat volkoren granen een positief effect hebben op de middelomtrek:

  • Bij de groep die drie porties of meer per dag aten nam de middelomtrek slechts 1,4 cm per vier jaar toe. 
  • Bij de groep die minder dan een halve portie per dag at, was dit 3 cm. 

Daarnaast hadden de volkoren granen een positief effect op de bloeddruk en de bloedsuikerspiegel. 

  • Beide waarden bleven zo goed als stabiel bij wie drie porties of meer per dag at. 
  • Bij de groep die minder dan een halve portie per dag nam, verslechterden deze waarden per vier jaar.

Daarnaast bleek dat bij de groep deelnemers die weinig witte, geraffineerde granen aten (minder dan 2 porties per dag) er een kleinere toename van de middelomtrek en een betere evolutie van de bloedvetten was dan bij diegenen die meer dan vier porties witte granen aten per dag.

De onderzoekers besluiten dan ook dat het vervangen van witte granen door de volkoren vorm een positief effect heeft op verschillende risicofactoren op hart- en vaatziekten en zo de kans erop kan verkleinen (1).

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Dit onderzoek kunnen we toevoegen aan de lange lijst van studies die aantonen dat het belangrijk is om voldoende volkoren graanproducten te eten. Ook volgens de Hoge Gezondheidsraad (2) houdt een te lage inname van volkoren graanproducten (minder dan tweeënhalve portie of 115 gram per dag) belangrijke gezondheidsrisico’s in. Het vergroot onder andere de kans op hart- en vaatziekten en diabetes. De resultaten van dit grootschalig en langdurig onderzoek bevestigen dit. 

Daartegenover staat dat de gemiddelde Belg nog steeds te weinig volkoren graanproducten eet en de aanbeveling van minstens 125 gram volkoren graanproducten niet haalt.

Conclusie

Deze studie bevestigt dat volkoren graanproducten zoals volkorenbrood, havermout, volkorenpasta en bruine rijst een positief effect hebben op de gezondheid. Het is aangewezen om geraffineerde, witte graanproducten zoveel mogelijk te vervangen door de volkoren variant. Dit heeft positieve effecten op je buikvet, bloedsuiker, bloedvetten en bloeddruk.

Geraadpleegde Bronnen
  • (1) Sawicki, C. M., Jacques, P. F., Lichtenstein, A. H., Rogers, G. T., Ma, J., Saltzman, E., & McKeown, N. M. (2021). Whole-and Refined-Grain Consumption and Longitudinal Changes in Cardiometabolic R
  • (2) Hoge Gezondheidsraad. Voedingsaanbevelingen voor de Belgische volwassen bevolking met een focus op voedings- middelen - 2019. Brussel: HGR; 2019. Advies nr. 9284

Nina Van Den Broecke

 
Lees ook...
13 mrt.

Geen bewijs dat het gezonder is om ’s middags bananen te eten dan ’s avonds

dec. 2019

Hondeneigenaars hebben minder kans op vroegtijdig overlijden

jul. 2022

Nieuwe studie wijst op veiligheid vaccins, niet op “onvruchtbaarheid”

15 jan.

Wat doen Covid19 en de coronavaccins met het hart?