Geen tijd om te lezen?
Dit zijn onze conclusies!

Enkele senatoren dienden in North Dakota een wetsvoorstel in dat alle mRNA-vaccins zou verbieden. Het oorspronkelijke wetsvoorstel werd verworpen en gewijzigd in een vaccinstudie.

Ook in Idaho werd een wetsvoorstel ingediend dat de toediening van mRNA-vaccins strafbaar zou stellen. Over dit wetsvoorstel werd nog niet gestemd.

Een republikeinse vertegenwoordiger diende in Montana een wetsvoorstel in dat bloed- en orgaandonatie na inenting met een coronavaccin zou verbieden. Maar het voorstel werd verworpen.


Volgens de Nederlandse website Dissident stelt de Amerikaanse staat North Dakota het gebruik van mRNA-injecties voortaan strafbaar. Ook op Twitter doet dit nieuws de ronde (hier en hier). Een alternatief medium publiceerde dan weer een artikel met de volgende titel: “Toedienen mRNA-prik wordt mogelijk misdrijf in Idaho”. Ook dat nieuws gaat nu rond op Twitter.

Nog op Twitter wordt beweerd dat de staat Montana bloeddonatie verbiedt bij vaccinatie tegen Covid19. Ook Dissident pikte dit nieuws op.

Wetsvoorstellen vooralsnog niet aangenomen

Het gaat in elk van de drie gevallen om wetsvoorstellen die op sociale media of alternatieve nieuwssites worden voorgesteld als aangenomen wetgeving. In realiteit is tot nu toe geen enkel van de drie wetsvoorstellen aangenomen als wet. De concrete wetsvoorstellen werden ofwel verworpen, ofwel inhoudelijk aangepast of gewoon nog niet gestemd.

North Dakota: oorspronkelijk wetsvoorstel inhoudelijk aangepast

In North Dakota dienden vier Republikeinse afgevaardigden eind januari 2023 een wetsvoorstel in dat alle mRNA-injecties zou verbieden. De inhoud van deze Senate Bill 2384 werd al snel aangepast. De Senaatscommissie voor Human Services had reeds aanbevolen om het oorspronkelijk wetsvoorstel unaniem niet aan te nemen.

De senaat van North Dakota heeft het wetsvoorstel eerst verworpen en daarna gewijzigd n een vaccinstudie. De aanbevelingen die uit de studie voortkomen, zullen in 2025 voorgelegd worden aan de wetgevende macht van de staat.

Idaho: wetsvoorstel nog niet gestemd

In de staat Idaho vindt iets gelijkaardigs plaats. Ook daar hebben twee Republikeinse afgevaardigden een wetsvoorstel ingediend dat de toediening van mRNA-vaccins strafbaar stelt. Op 15 februari 2023 dienden senator Tammy Nichols en volksvertegenwoordiger Judy Boyle deze House Bill 154 in.

Over dit wetsvoorstel werd tot op heden (8 maart 2023) niet gestemd. Alvorens het wetsvoorstel behandeld kan worden in de Kamer van volksvertegenwoordigers is er nog een hoorzitting en stemming nodig in de House Health & Welfare Commissie. Mogelijk kan deze commissie, net zoals in North Dakota, aanbevelen om dit wetsvoorstel niet aan te nemen.

Montana: wetsvoorstel verworpen

In de staat Montana werd dan weer een wetsvoorstel ingediend dat het zou verbieden om bloed of organen te doneren wanneer de donor een coronavaccin heeft gekregen. Deze House Bill 645 werd op 17 februari 2023 ingediend door de Republikeinse vertegenwoordiger Greg Kmetz.

Lang heeft het wetsvoorstel niet standgehouden. De House Human Services Commissie van Montana verwierp het op 27 februari met 19 stemmen tegen 1.

Conclusie

Verschillende Amerikaanse wetsvoorstellen worden op sociale media en alternatieve nieuwsmedia voorgesteld als reeds aangenomen wetgeving. In werkelijkheid nam vooralsnog geen van de drie staten de wetsvoorstellen aan. Het oorspronkelijk wetsvoorstel uit North Dakota werd gewijzigd in een vaccinstudie. Het wetsvoorstel uit Montana werd verworpen. En in Idaho moet de stemming nog volgen.