Waar komt dit nieuws vandaan?

Over het coronavirus is al veel gezegd en geschreven. We vatten de belangrijkste informatie voor u samen.

1. Waar komt dit virus vandaan?

Coronavirussen vormen een grote familie virussen waartoe ook de verkoudheidsvirussen behoren. Virussen ondergaan voortdurend genetische veranderingen, waardoor de symptomen soms mild en soms ernstig kunnen zijn. De meeste coronavirussen infecteren dieren, zoals vleermuizen, katten en vogels. Het huidige coronavirus, SARS-CoV-2, is waarschijnlijk afkomstig van vleermuizen (en dus niet van een Chinees laboratorium), maar het onderging wijzigingen waardoor het nu ook mensen kan ziek maken. De aandoening bij de mens heet Covid-19 (afkomstig van CoronaVirus Disease 2019).

2. Wat zijn de symptomen van een coronavirus-besmetting?

Uit onderzoek bij meer dan 72.000 Chinese personen besmet met coronavirus, leerden we dat de infectie begint met hoesten, koorts en kortademigheid. Ook spierpijn en vermoeidheid kunnen voorkomen. Naar schatting acht op de tien gevallen kent een mild verloop, maar bij twee op de tien veroorzaakt dit coronavirus een longontsteking die in ongeveer 2 op de 100 gevallen fataal afloopt.

Deze symptomen kunnen ook wijzen op andere aandoeningen zoals de griep of een simpele verkoudheid. Je kan jezelf niet testen op het virus, enkel een test in een laboratorium kan uitsluitsel geven.

3. Hoe gevaarlijk is het coronavirus?

Er sterven nog steeds veel meer mensen door griep dan door Covid-19, maar op zich blijkt het coronavirus dodelijker: uit de eerste cijfers schatten onderzoekers het risico op overlijden bij een coronabesmetting op ongeveer 2% voor gezonde jongvolwassenen, maar meer voor ouderen en chronisch zieken. Voor de griep is dat veel minder, ongeveer 0,1% overlijdt. In beide gevallen zijn de slachtoffers vooral ouderen en mensen met een verzwakte weerstand. In totaal zijn er veel meer griepgevallen dan coronagevallen, daarom zeggen wetenschappers dat griep gevaarlijker is.

4. Waarom worden er zoveel maatregelen genomen voor corona, terwijl meer mensen overlijden door griep?

Wetenschappers en overheden zijn uiterst voorzichtig, omdat we het gedrag van het nieuwe coronavirus nog niet goed kennen. Door gezamenlijke inspanningen weten we vandaag bijvoorbeeld dat je het coronavirus via hoesten en niezen kan doorgeven en dat het waarschijnlijk ook kan overleven op oppervlakken die besmette mensen aanraakten, bijvoorbeeld een deurklink of voedselverpakkingen.

Een tweede belangrijke reden: we hebben wel een vaccin tegen griep, maar nog niet tegen coronavirus.

5. Hoe kan je jezelf best beschermen tegen een besmetting met coronavirus?

De beste preventieve maatregel is dezelfde als voor griep: zeer geregeld je handen wassen en je mond bedekken als je moet hoesten. Mondmaskers hebben weinig zin. Ze zijn vooral zinvol om anderen in je omgeving te beschermen wanneer je zelf besmet bent. Lees ook onze analyse hierover. Overigens, stel dat je voorbij iemand wandelt op straat die besmet zou zijn, is de kans dat je zelf ziek wordt nog zeer klein. Je moet al een tijdje in de buurt van een besmet persoon zijn om ook besmet te geraken.

6. Zijn de drastische maatregelen, zoals quarantaine, echt nodig?

We kennen het coronavirus nog steeds niet goed. Om te vermijden dat het zich over de wereld verspreidt, is het belangrijk om het besmettingsrisico zoveel mogelijk te beperken. Van de mensen die met het virus besmet zijn, maakt de meerderheid een milde vorm door. Mogelijk hebben sommigen er helemaal geen last van. Om te vermijden dat zij zonder dit te beseffen ouderen en chronische patiënten besmetten, die dan wel ernstig ziek kunnen worden, zijn deze quarantainemaatregelen het meest efficiënt. Vergeet niet: er is nog geen vaccin om deze groepen te beschermen.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De aandacht voor het coronavirus maakt veel mensen ongerust. Dat hoeft niet. Wetenschappers zijn volop bezig om het gedrag van dit virus te bestuderen én met de ontwikkeling van een vaccin. Internationaal werken ze goed samen.

De quarantainemaatregelen die genomen worden, zijn bedoeld om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Voor gezonde personen lijken ze misschien overdreven, maar ze zijn wel erg nuttig om oudere personen en mensen met chronische aandoeningen te beschermen: zij lopen immers het grootste risico om ernstig ziek te worden.

De aandoening die het coronavirus veroorzaakt, Covid-19, is weinig dodelijk: veruit de meerderheid geneest zonder problemen. In totaal sterven meer mensen door griep. Dat griep niet zo’n heisa veroorzaakt, heeft te maken met twee dingen: het gedrag van het griepvirus is zeer goed gekend en is bijna voorspelbaar én we hebben een griepvaccin. Dat is niet perfect, maar wel nuttig voor kwetsbare groepen.

Conclusie

Het coronavirus is in het land en de overheid legt ons strenge maatregelen op. Deze lijken misschien drastisch, maar zijn erg belangrijk om ouderen en personen met een verzwakte weerstand te beschermen. Voor hen kan een besmetting fataal zijn. Stel dat zij massaal ziek worden, dan kan onze gezondheidszorg dat niet voldoende opvangen. Geregeld je handen wassen is veel nuttiger dan rondlopen met een masker.