Geen tijd om te lezen?
Dit zijn onze conclusies!

Online wordt beweerd dat het WEF bestialiteit wil legaliseren om inclusie te bevorderen en dat Spanje daartoe al wetgeving heeft aangenomen.

De woordvoerder van het WEF zegt expliciet dat het WEF dergelijke uitspraken nooit heeft gedaan.

Juridische experts zijn het erover eens dat het nieuwe Spaanse wetsvoorstel inzake dierenwelzijn bestialiteit niet legaliseert.


Volgens de alternatieve blogsite Frontnieuws wil het Wereld Economisch Forum (WEF) seks en het huwelijk met dieren legaliseren om inclusie te bevorderen. Ook op Twitter gaat die bewering rond. Het artikel van Frontnieuws betreft een letterlijke vertaling van artikel van Newspunch, een Amerikaanse website die erom bekend staat foutieve informatie te verspreiden.

De artikelen van Frontnieuws en Newspunch claimen bovendien dat Spanje al nieuwe wetgeving heeft aangenomen die seks met dieren decriminaliseert. Ook die claim gaat rond op Twitter. Beide beweringen zijn vals.

Woordvoerder WEF: “Dit is een nepverhaal”

In een factcheck van Snopes reageerde de woordvoerder van het WEF, Yann Zopf, op de bewering dat het WEF bestialiteit zou willen legaliseren. Hij zei daarover het volgende:

“This is a fake story… The World Economic Forum never made such claims and has no authority and also no intention to give orders to governments and other institutions or individuals.”

De woordvoerder van het WEF zegt expliciet dat het WEF nooit dergelijke uitspraken heeft gedaan en dit dus een nepverhaal betreft. Hij verduidelijkt daarbij dat het WEF geen bevoegdheid, noch de intentie heeft om bevelen te geven aan regeringen of andere instellingen of personen. En dat klopt ook. Het WEF heeft geen formeel gezag en dus niet de bevoegdheid om bepaalde standpunten te implementeren.

Spaans wetsvoorstel inzake dierenwelzijn goedgekeurd door parlement

Eerder dit jaar, op 9 februari 2023, nam het Spaanse parlement een nieuw wetsvoorstel aan inzake dierenwelzijn. Dat wetsvoorstel wijzigt artikel 337 van het Spaanse wetboek van strafrecht dat betrekking heeft op de straffen voor mishandeling en misbruik van dieren. Het wetsvoorstel moet wel nog goedgekeurd worden door de Senaat alvorens het in werking kan treden.

In de huidige tekst van artikel 337 wordt “de seksuele uitbuiting van dieren” aangemerkt als een misdrijf waarop meer dan een boete staat. Het nieuwe wetsvoorstel wijzigt de formulering van het artikel naar "handelingen van seksuele aard die een dier verwonden dat het diergeneeskundige behandeling behoeft".

Wetsvoorstel gaat uit van Spaans Ministerie van Sociale Rechten

Het is niet duidelijk wat het voorstel met het WEF te maken heeft. Volgens het artikel van Frontnieuws werd het Spaanse wetsvoorstel "gepusht door WEF-medewerker Ione Belarra Urteaga, de minister van Sociale Rechten en 2030 Agenda." Dat klopt gedeeltelijk. Het wetsvoorstel gaat inderdaad uit van het Spaans Ministerie van Sociale Rechten.

Ione Belarra Urteaga is de Minister van Sociale Rechten en de Agenda 2030, maar zij heeft geen banden met het WEF. Die “Agenda 2030” wijst op de ontwikkelingsagenda van de Verenigde Naties, een document dat in 2015 werd opgesteld. Daaraan werden 17 duurzaamheidsdoelen gekoppeld, de zogenaamde ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s).

Tekst van wetsvoorstel foutief geïnterpreteerd

Online werd de tekst van het Spaanse wetsvoorstel al snel op een verkeerde manier geïnterpreteerd. Verschillende websites beweren dat het wetsvoorstel bestialiteit decriminaliseert omdat de nieuwe tekst alleen seksuele handelingen die verwondingen aan de dieren toebrengen, zou aanmerken als misdrijf. Maar dat klopt niet.

Ook seksuele handelingen met dieren die geen verwondingen veroorzaken, zullen strafbaar zijn. Deze handelingen zullen geclassificeerd worden als “licht” misdrijf waarop enkel een boete staat. Dat bevestigt het Spaanse Ministerie van Sociale Rechten, de drijfveer achter het wetsvoorstel.

Alle seksuele handelingen met dieren wel degelijk strafbaar

Volgens het het Spaanse Ministerie van Sociale Rechten zullen alle seksuele handelingen met dieren dus wel degelijk als strafbaar worden aangemerkt. Indien de handelingen verwondingen veroorzaken, zullen ze worden beschouwd als mishandeling van het “criminele type”. Handelingen die geen verwondingen veroorzaken, zullen gekwalificeerd worden als mishandeling zonder zichtbare tekenen van verwonding (in het Spaans: “maltrato de obra”).

Onduidelijk taalgebruik in wetsvoorstel zorgt voor controverse

Newtral, een erkende Spaanse factchecking website, deed op hun beurt onderzoek naar het voorstel. In de factcheck zijn experts het erover eens dat er geen aanwijzingen zijn dat bestialiteit in Spanje door het wetsvoorstel gedecriminaliseerd zou worden.

Wel denken sommige experts dat de nieuw voorgestelde wetgeving een gebrek aan bescherming kan betekenen voor bepaalde dieren. In theorie kan de nieuwe wet het moeilijker maken om sommige personen te veroordelen voor seksuele handelingen met dieren. Dat is grotendeels te wijten aan het onduidelijke taalgebruik in het wetsvoorstel. Een wijziging in de formulering van het artikel zou een oplossing kunnen bieden.

Zoöfilie geen onderdeel van de LGBTQI-beweging

Het artikel van Frontnieuws bevat ook een tweet met een screenshot van wat eruitziet als een online nieuwsartikel van de website “Pox”. De titel van dat artikel luidde als volgt: “Why Spain's new legalization of sex with animals is a triumph for inclusion and diversity, explained.” Maar in werkelijkheid bestaat het artikel niet.

Het valse artikel gebruikt de lay-out van de Amerikaanse nieuwswebsite Vox, die wel bestaat. De tweet wordt gebruikt om te suggereren dat “de mondiale elite pedofilie en zoofilie willen toevoegen aan de LGBTQI-regenboogbeweging”. Maar ook die bewering klopt dus niet.

Conclusie

Er is geen enkele aanwijzing dat het WEF zou pleiten voor de legalisering van bestialiteit. De woordvoerder van het WEF reageerde op de bewering en zei expliciet dat het WEF dergelijke uitspraken nooit heeft gedaan. Wat betreft het Spaanse wetsvoorstel inzake dierenwelzijn is de consensus onder juridische experts ook duidelijk: deze nieuwe wetgeving legaliseert bestialiteit niet.

 
Geraadpleegde Bronnen