Word je sneller ziek wanneer je bang bent om ziek te worden?

Met de koude wintermaanden lopen we allemaal te kuchen en te sniffelen. Al maak je je daar best niet te veel zorgen over, want wie bang is om ziek te worden, wordt het net sneller. Dat blijkt uit een nieuwe Noorse studie.

9 november 2016

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers van de Noorse universiteit van Bergen volgden een groep mensen geboren tussen 1953 en 1958 die in 1997 een vragenlijst invulden. Hierin werd gedetailleerd geïnformeerd naar hun angstgevoelens, waarbij ze een score toekenden aan de mate van bezorgdheid over hun gezondheid. Verder werden ze allemaal lichamelijk onderzocht. Mensen met een hartziekte werden uitgesloten. De deelnemers werden gemiddeld 7 jaar opgevolgd en in 2009 werd nagegaan hoeveel mensen een hartziekte hadden ontwikkeld en of er een verband was tussen bang zijn om ziek te worden en een hartziekte ontwikkelen (1).

Uit de analyse blijkt dat 710 mensen van de 7.052 deelnemers, dus zo’n 10%, erg bezorgd waren om hun gezondheid. Men noemt ze hypochonders. Van deze subgroep ontwikkelde 6% een hartziekte in vergelijking met 3% van de totale groep. Dat betekent dat hypochonders 73% meer risico lopen om een hartziekte te ontwikkelen. De onderzoekers sloten zoveel mogelijk de invloed van andere risicofactoren uit, zoals leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, opleidingsniveau, alcoholconsumptie, roken, beweging, lichaamsgewicht, cholesterol, bloeddruk en diabetes.

Ze concluderen dat hevige bezorgdheid om de eigen gezondheid mogelijk een risicofactor is voor het ontwikkelen van een hartziekte.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Dit is een goed uitgevoerde studie die zoveel mogelijk andere risicofactoren voor het ontwikkelen van hartziekte uitsloot. Zowel de selectie van echte hypochonders werd nauwgezet afgelijnd, middels de vragenlijst, als de mensen die een hartziekte ontwikkelden: hartziekten waren goed gedocumenteerd door medische dossiers. Toch laat de opzet van deze studie niet toe te bewijzen dat angst voor de gezondheid ook rechtstreeks ziek maakt. Er kunnen nog steeds andere, nog onbekende factoren een rol spelen. Bovendien bestaat er geen verklaring voor dit verband.

Anderzijds toonde eerder onderzoek van Johan Denollet (Universiteit Tilburg) al aan dat binnenvetters (type D-persoonlijkheid) vaker hartziekten ontwikkelen (2). Binnenvetters en hypochonders hebben ongetwijfeld wat gemeen.

Conclusie

Noorse onderzoekers stellen vast dat hypochonders (mensen die voortdurend angstig zijn iets ernstigs te mankeren) meer risico lopen om een hartziekte te ontwikkelen. Of het hier gaat om een rechtstreeks verband konden de onderzoekers niet aantonen. Eerder onderzoek wees ook al in die richting.

http://www.nhs.uk/news/2016/11November/Pages/Worrying-about-health-linked-to-heart-disease.aspx

Geraadpleegde Bronnen

Cebam

 
Lees ook...
jan. 2022

Enkel wie overlijdt aan ziekte COVID-19, wordt als corona-overlijden geteld

jun. 2021

Coronavaccins zijn wél efficiënt. (Laat je niet in de war brengen door begrippen als “number needed to vaccinate”)

jun. 2021

Hoe maak je fake news? Je haalt beelden uit hun context en je vergeet wat een dokter echt zei over armen die magnetisch worden van vaccins.

okt. 2021

De open brief ‘Wat nu?’ van Factor V trekt overhaaste conclusies over immuniteit