Worden sportprestaties beïnvloed door onze biologische klok?

Ochtendmensen hebben minder tijd nodig om in vorm te komen en hun verschillen in prestaties zijn aanzienlijk minder groot.

2 februari 2015

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers van de universiteit van Birmingham onderzochten of de sportprestaties van 20 hockeyspelers beïnvloed worden door hun biologische klok (1). De spelers, alle 20 bezig met competitiesport, dienden vragenlijsten in te vullen, waarna ze in 3 categorieën konden worden ondergebracht: ochtendtypes, avondtypes en daar tussenin. Ochtendmensen voelen zich op hun best 's morgens en hebben minder energie in de late namiddag tot vroege avond. Terwijl het bij avondmensen uren duurt vooraleer ze echt op gang komen en pas goed op dreef geraken in de late namiddag tot vroege avond. Voor diegenen die daar tussenin zitten blijken de uren rond de middag de beste. Alle deelnemers dienden een maximale inspanningstest te doen (20 meter lopen in steeds kortere tijd) op verschillende tijdstippen van de dag, tussen 7 uur 's morgens en 22 uur. Daarnaast vulden ze vragenlijsten in over hun slaapgewoonten, trainingen en prestaties. Uit analyse van de gegevens bleek dat sportieve prestaties van ochtendmensen pieken rond 12 uur, van intermediaire types rond 16 uur en van avondtypes rond 20 uur. Avondtypes hadden dus aanzienlijk meer tijd nodig om op gang te komen, ook in de sport, en hun prestaties werden het meest beïnvloed door het tijdstip van de wedstrijd: afhankelijk van het uur van de wedstrijd liepen de verschillen op tot 26 procent. Bij ochtend- en intermediaire types zijn deze variaties geringer: een ochtendmens presteert 7,6 procent minder goed in de avonduren en een middagtype 10 procent minder in de vroege ochtend of late avond. De onderzoekers besloten dat sportprestaties beïnvloed worden door de eigen biologische klok.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het gaat om een experimentele studie waarbij een hypothese wordt uitgetest bij een kleine groep competitiesporters. Om na te gaan of de hypothese, dat de biologische klok een invloed heeft op sportprestaties, klopt, moet ze minstens bevestigd worden in grootschaliger onderzoek. Overigens zijn de verschillen klein en is het nog de vraag of ze enige impact hebben bij recreatieve sporters. Evenmin kunnen conclusies getrokken worden over de impact op de gezondheid. Een avondmens die 's morgens vroeg gaat joggen, doet daar uiteraard niets verkeerd mee, maar mogelijk voelt hij wel dat lopen hem 's avonds beter ligt. . Een marathonloper die tegelijk avondtype is, zal mogelijk iets minder goed presteren wanneer de wedstrijd 's morgens start.

Conclusie

De studie suggereert dat de prestaties in de competitiesport beïnvloed worden door het bioritme van de sporters. Ochtendmensen pieken rond de middag en avondmensen rond 20 uur. Een avondmens die 's (voor)middags moet presteren, ondervindt de meeste last.

Geraadpleegde Bronnen

Marleen Finoulst

 
Lees ook...
jun. 2023

Tabel op sociale media overdrijft stijging in aantal medische consultaties

dec. 2021

‘Wetenschappers met een kritische blik op de coronacrisis’ doen foute en misleidende uitspraken over het coronavirus

jan. 2023

Leukemie is geen “zinvol biologisch speciaalprogramma”, maar een dodelijke ziekte

jun. 2022

Vaccins veroorzaken geen virusmutaties, maar sommige mutaties ontsnappen aan immuniteit