Wordt premenstrueel syndroom veroorzaakt door een ontsteking?

Vrouwen met premenstruele symptomen (PMS) hebben verhoogde niveaus van C-reactief proteïne (CRP), een biomarker van ontstekingen geassocieerd met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Volgens nieuw onderzoek kan deze vondst belangrijke implicaties hebben voor de behandeling en preventie van PMS.

24 juni 2016

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

De overgrote meerderheid van vrouwen (80%) heeft in min of meerdere mate last van premenstrueel spanningssyndroom of PMS: een combinatie van lichamelijke klachten (hoofdpijn, buikkrampen, opgeblazen gevoel, rugpijn, ...), psychologische klachten (stemmingswissels, depressiviteit, huilen, ...) en gedragssymptomen (prikkelbaarheid, toegenomen eetlust, ...). Deze maandelijks terugkerende klachten (1 tot 2 weken voor de menstruatie) kunnen de levenskwaliteit behoorlijk aantasten. Amerikaanse onderzoekers onderzochten of er een verband is tussen PMS-klachten en CRP (C-reactief proteïne), een merker voor ontsteking die in het bloed kan gemeten worden (1). Daarvoor gebruikten ze gegevens van de lopende SWAN-studie (Study of Women’s health Across the Nation), waarin meer dan 3.000 vrouwen van middelbare leeftijd gevolgd worden. Van deze groep vulden 2.939 vrouwen uit de leeftijdscategorie 42 - 52 jaar een vragenlijst in waarin gepolst werd naar 8 veelvoorkomende premenstruele klachten (toegenomen eetlust, angst, gewichtstoename, hoofdpijn, spierpijn, buikpijn, stemmingswissels, gevoelige borsten). Ook werden CRP bepaald in hun bloed.

De onderzoekers vonden dat vrouwen met de meeste PMS-klachten een hogere concentratie van de ontstekingsparameter in het bloed hadden. Ze suggereren dat ontstekingsprocessen mogelijk aan de basis liggen van PMS en dat deze piste verder onderzocht moet worden. Ze kan immers uitzicht bieden op een behandeling.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De studie vindt een verband tussen een ontstekingsparameter en PMS, maar kan niet aantonen dat het hier gaat om een oorzakelijk verband. Bovendien gaat dit enkel op voor vrouwen van middelbare leeftijd en kan men geen uitspraken doen over jongere vrouwen. Een groot nadeel van de studie is dat CRP slechts één keer gemeten werd en dat er niets bekend is over eventuele andere gezondheidsproblemen van deze vrouwen. Misschien hadden ze wel een infectie, die ook kan leiden tot een gestegen CRP. Om zeker te zijn of de CRP-stijging te maken heeft met de menstruele cyclus, zou men meerdere metingen moeten uitvoeren en nagaan of CRP bij deze vrouwen opnieuw daalt na de menstruatie. Een eenmalige meting zegt eigenlijk weinig.

Vrouwen met milde PMS-klachten zijn nog steeds aangewezen op zelfzorg: voldoende slaap, zout en koffie beperken, niet te veel hooi op de vork nemen, discussies met de partner vermijden, ... Ernstigere symptomen worden soms behandeld met pijnstillers of zelfs antidepressiva.

Conclusie

Onderzoekers stellen vast dat vrouwen met PMS-klachten een hogere concentratie van een ontstekingsmerker (CRP) in het bloed hebben, maar kunnen niet met zekerheid aantonen dat het één met het ander te maken heeft. Het is wel toe te juichen dat wetenschappers oog hebben voor klachten waar tot 80% van de vrouwen maandelijks mee kampen.

Geraadpleegde Bronnen

Cebam

 
Lees ook...
jul. 2021

Dit weten we al over de behandelingen tegen COVID-19

jun. 2022

Nee, coronavaccins “shedden” niet en veroorzaken geen hepatitis bij kinderen

mei 2021

Coronavaccins kunnen geen problemen veroorzaken bij niet-gevaccineerde personen

15 jan.

Wat doen Covid19 en de coronavaccins met het hart?