Zijn fruit en groenten goed voor je mentale gezondheid?

Door meer fruit en groenten aan je voedingspatroon toe te voegen, verbeteren je humeur en je emotioneel welzijn. Dat concluderen Britse onderzoekers in een grootschalige studie.

11 februari 2019

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Engelse onderzoekers onderzochten de relatie tussen fruit, groenten en welzijn bij 50.000 personen tussen 2009 en 2017. Aan de deelnemers werd gevraagd hoeveel fruit en groenten ze per dag aten, en hoe dikwijls per week ze fruit en groenten consumeerden. De mentale gezondheid werd gemeten aan de hand van 12 vragen. Gegevens over inkomen, algemene gezondheid en eet- en leefgewoonten werden eveneens geregistreerd aan de hand van vragenlijsten (1).

De onderzoekers gingen de welzijnsscores na in functie van de consumptie van fruit en groenten, rekening houdend met mogelijke verstorende factoren, zoals inkomen, roken, beweging en algemene gezondheid. Slechts 22% van de deelnemers gaf aan de aanbevolen vijf of meer porties fruit en groenten per dag te eten, 7% at nooit fruit en 2% nooit groenten. Vrouwen, ouderen en mensen met een hoger inkomen aten meer fruit en groenten. Hoe meer fruit en groenten de deelnemers consumeerden, hoe hoger de welzijnsscore was.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het uitgevoerde onderzoek is een observatiestudie. Met dit soort studie is het altijd moeilijk om een oorzakelijk verband vast te stellen, in dit geval dat fruit en groenten daadwerkelijk voor een beter welzijn zorgen. Het kan zijn dat mensen die zich beter voelen meer neiging hebben om gezondere eet- en leefgewoonten aan te nemen, en dus meer fruit en groenten consumeren.

De vragen rond fruit- en groentenconsumptie werden in deze studie niet gevalideerd, dit betekent dat we niet zeker zijn of de vragen geschikt waren om de consumptie van fruit en groenten zo correct mogelijk te meten. Dezelfde opmerking geldt voor fysieke activiteit: er werd enkel nagegaan hoe dikwijls de deelnemers gedurende de laatste vier weken 10 minuten of meer wandelden. Maar wat met bijvoorbeeld fietsers?

De gemiddelde consumptie van groenten was volgens de Belgische Voedselconsumptiepeiling 167 gram in 2004 en 157 gram in 2014, een daling van 10 gram per dag (2). Voor fruit was dit respectievelijk 113 gram en 108 gram, een daling van 5 gram (3). Ondanks herhaaldelijke campagnes om de consumptie van fruit en groenten te stimuleren, blijven we ver onder de aanbevolen 300 gram per dag voor groenten en 250 gram per dag voor fruit. Voldoende fruit en groenten blijven de basis van gezonde eet- en leefgewoonten, zoals het Vlaams Instituut Gezond Leven benadrukt in de omgekeerde voedingsdriehoek.

Conclusie

Deze studie vindt een verband tussen de consumptie van fruit en groenten en mentaal welzijn. Het is echter niet duidelijk of fruit en groenten bijdragen tot een beter welzijn, of dat mensen die zich beter voelen, meer fruit en groenten eten.

Geraadpleegde Bronnen
  • (1) Ocean N, Howley P, Ensor J. Lettuce be happy: A longitudinal UK study on the relationship between fruit and vegetable consumption and well-being. Soc Sci Med. 2018 Dec 31. pii: S0277-9536(18)30690
  • https://www.nhs.uk/news/food-and-diet/eating-more-fruit-and-veg-improves-mental-wellbeing/
  • (2) Ost C. Groenten. In: Bel S, Tafforeau J (ed.). Voedselconsumptiepeiling 2014-2015. Rapport 4. WIV-ISP, Brussel, 2016.
  • (3) Ost C. Fruit. In: Bel S, Tafforeau J (ed.). Voedselconsumptiepeiling 2014-2015. Rapport 4. WIV-ISP, Brussel, 2016.

Cebam

 
Lees ook...
15 feb.

Geen bewijs dat een paarse tong op kanker wijst

dec. 2023

Geen bewijs dat roomboter gezonder is dan margarine

sep. 2020

Er bestaan (nog) geen cijfers over corona-besmettingsbronnen in woonzorgcentra

dec. 2019

Hondeneigenaars hebben minder kans op vroegtijdig overlijden