Zijn gsm’s dan toch kankerverwekkend?

Mensen die vaak bellen met hun gsm aan hun oor, kunnen het risico op hersenkanker op lange termijn verhogen. Daar waarschuwt een nieuwe studie voor. Vooral wie meer dan 25 jaar gsm's gebruikt.

17 november 2014

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Er zijn meer mobiele telefoons dan inwoners in ons land en hersentumoren blijven extreem zeldzaam. Toch werd nog maar eens een nieuw onderzoek gevoerd naar een mogelijk verband tussen gebruik van gsm's en draadloze telefoons enerzijds en hersentumoren anderzijds.

Een Zweedse onderzoeksgroep rekruteerde 1.498 mensen met een hersentumor (879 mannen en 619 vrouwen), waarvan de overgrote meerderheid (1.380) een glioom had. Daarnaast stelden ze een vergelijkbare controlegroep samen van mensen zonder hersentumor (1). Alle deelnemers kregen een uitgebreide vragenlijst toegestuurd waarin gepeild werd naar hun gsm-gebruik (type, vanaf welke leeftijd, duurtijd van gebruik per dag) en het gebruik van draadloze telefoons over een periode van meer dan 25 jaar.

Uit de resultaten blijkt dat gliomen net iets vaker voorkomen (1,3 keer meer) bij gebruik van gsm en draadloze telefoons. Wie meer dan 25 jaar lang een gsm gebruikt had, liep 3 keer zoveel risico op een hersentumor. Gebruik van een 2G telefoon gedurende 15 tot 20 jaar verdubbelde het risico en gebruik van 3G telefoons tussen 5 tot 10 jaar verviervoudigde het risico. Ook voor draadloze telefoons vonden de onderzoekers dat het risico op een hersentumor stijgt naarmate langer met dergelijke telefoon gebeld was. Wie jonger dan 20 jaar was bij het eerste gsm- en/of draadloos gebruik, had meer risico dan wie op oudere leeftijd mobiel of draadloos was beginnen bellen. De onderzoekers concludeerden dat er een verband bestaat tussen blootstelling aan elektromagnetische stralen en hersentumoren, maar dat niet bewezen is dat dit verband oorzakelijk is.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het ging om zeer kleine getallen, waardoor de resultaten onbetrouwbaar zijn. Stellen dat bellen met een 3G telefoon (smartphone) het risico op een hersentumor verviervoudigt bijvoorbeeld, is gebaseerd op 12 gevallen.

Een andere belangrijke beperking is de enquête zelf: belgedrag in kaart brengen over een periode van 25 jaar, is natuurlijk zeer moeilijk. Het kan ook zijn dat mensen met een hersentumor hun gsm-gebruik overschatten, omdat ze voor zichzelf de link gelegd hebben.

Ook al lopen gebruikers een verhoogd risico op glioom, het blijft een zeer klein risico. Tussen 1995 en 2002 kregen 5 op 100.000 Europeanen de diagnose glioom. Een verdubbeling betekent dan 10 op 100.000.

Conclusie

Deze studie kan niet aantonen dat veelvuldig mobiel en/of draadloos bellen het risico op hersentumoren verhoogt. Ook niet over een periode van 25 jaar. Het risico op een hersentumor is nog steeds zeer klein.

Geraadpleegde Bronnen

Marleen Finoulst

 
Lees ook...
4 jul.

Nee, je kan geen ei koken door het tussen twee gsm’s te plaatsen

sep. 2022

Tijdelijk hoger risico op borstkanker, maar de pil beschermt ook tegen andere kankers

nov. 2021

Geen bewijs dat coronavaccins kanker veroorzaken of verergeren

nov. 2023

Geen bewijs voor toename van kanker door vaccins