Zijn smartphone-adepten vaker depressief?

Wie vaak de mobiele telefoon ter hand neemt, zou wel eens vatbaar kunnen zijn voor depressie, zo ontdekten wetenschappers. Depressieve personen zijn gemiddeld vier keer meer met hun telefoon bezig dan personen die zich mentaal goed voelen.

23 juli 2015

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Het nieuws is afkomstig van een kleine Amerikaanse studie bij 40 mensen tussen 19 en 58 jaar (1). Hen werd gevraagd om gedurende twee weken hun smartphone continu op zak te hebben en een app (‘Purple Robot’) te downloaden die hun gebruik en verplaatsingen (gps) registreert. Bij aanvang van de studie vulden alle deelnemers een vragenlijst in die polst naar depressieve klachten en sombere stemmingen. Wie daarop een score van kleiner dan 5 haalt, zit goed in zijn vel, terwijl de gemoedsgesteldheid bij hogere waarden (tot 27) in negatieve zin wijzigt.

De onderzoekers verdeelden de deelnemers in twee groepen: de eerste groep meldde helemaal geen sombere stemming (score < 5) en de tweede groep had milde depressieklachten (score gemiddeld 9,6). Na twee weken werd gekeken naar zowel smartphone-gebruik als uithuizigheid. De onderzoekers stelden vast dat mensen die zich minder goed in hun vel zitten, vaker thuis vertoeven en hun smartphone frequenter gebruiken dan mensen die zich goed voelen.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Uiteindelijk konden de onderzoekers slechts beschikken over gegevens van 28 deelnemers, de andere hadden om diverse redenen afgehaakt. Dit is een erg kleine groep om conclusies te trekken. Bovendien liet de app die het telefoongebruik registreert niet toe een onderscheid te maken tussen bellen, sms’en of surfen: het kan best zijn dat mensen met sombere gevoelens vaker of langer met iemand bellen. De mate van uithuizigheid is evenmin bruikbaar, vermits de onderzoekers niet in kaart brachten of de deelnemers al dan niet een baan buitenshuis hadden. Ook wisten ze niet of de smartphone enkel privé of ook professioneel gebruikt werd. Ten slotte is niet bekend of de twee groepen deelnemers, onafgezien van hun mentale score, wel vergelijkbaar waren.

De vele onbekende factoren maken het onmogelijk om conclusies te trekken uit dit onderzoek.

Conclusie

Deze studie kan niet aantonen dat er een verband bestaat tussen je minder goed voelen en vaker je smartphone gebruiken.

Geraadpleegde Bronnen

Marleen Finoulst

 
Lees ook...
sep. 2022

België in middenmoot bij statistieken over depressie

nov. 2021

Geen bewijs dat coronavaccins kanker veroorzaken of verergeren

sep. 2020

Er bestaan (nog) geen cijfers over corona-besmettingsbronnen in woonzorgcentra

mei 2021

Coronavaccins kunnen geen problemen veroorzaken bij niet-gevaccineerde personen