Zijn sommige mensen echte muggenmagneten?

Iedereen kent het wel: je ligt 's nachts rustig te slapen, wanneer een mug je plots begint lastig te vallen. Om één of andere reden heeft dat beest het ook alleen op jou gemunt, en nooit op je partner. Dat zou alles met genetica te maken hebben, wijst onderzoek uit.

27 april 2015

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Wetenschappers van het Tropisch Instituut in Londen onderzochten bij 18 identieke en 19 niet-identieke tweelingen wie het meest aantrekkelijk is voor muggen (1). Alle deelnemers waren vrouwen voorbij de menopauze die de voorbije dagen geen sterk geurend voedsel, zoals knoflook en chilibonen, gegeten hadden, geen alcohol gedronken hadden en hun handen enkel met reukvrije zeep hadden gewassen. De onderzoekers gebruikten een Y-vormige glazen buis waarbij volgende experimenten werden uitgevoerd.

In een eerste proef werd een proefpersoon gevraagd haar hand in één uiteinde van de buis te steken, terwijl het andere einde vrij bleef. In een tweede proef staken twee tweelingszussen elk een hand in één uiteinde van de Y-vormige buis. Bij iedere proef werden muggen losgelaten in de buis en observeerden de onderzoekers welke kant de insecten kozen en hoeveel muggen minstens 30 centimeter aflegden in de buis.

Uit hun observaties concludeerden ze het volgende: bij ééneiige of identieke tweelingen vlogen ongeveer evenveel muggen naar beide zussen. Bij twee-eiige of niet-identieke tweelingen vlogen meer muggen naar één van de zussen, en bestond er dus een voorkeur. Identieke tweelingen zijn genetisch identiek, terwijl niet-identieke dat niet zijn. De studie suggereert dus dat genetische factoren betrokken zijn in de aantrekkingskracht die mensen op muggen uitoefenen. Mogelijk leiden deze genetische verschillen tot verschillen in lichaamsgeur.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het gaat om een beperkt onderzoek met weinig deelnemers, wat de betrouwbaarheid van de resultaten alvast vermindert. Die suggereren dat de aantrekkingskracht die sommige mensen op muggen uitoefenen, waarschijnlijk het gevolg is van genetische verschillen. Of deze genetische verschillen verantwoordelijk zijn voor verschillen in lichaamsgeur, toont deze studie niet aan en is een veronderstelling die de onderzoekers maken. Meer onderzoek is nodig om uit te vissen welke stoffen in zweet muggen specifiek aantrekken. Pas dan kan men op basis van dergelijke kennis betere insectafstotende middelen maken.

Conclusie

Deze studie suggereert dat genetische factoren aan de basis liggen van de aantrekkingskracht die sommige mensen op muggen uitoefenen.

Geraadpleegde Bronnen

Marleen Finoulst

 
Lees ook...
mrt. 2021

Niet vaccineren onder de vijfenzestig heeft wel degelijk risico’s

mrt. 2020

Kunnen apps je slaapkwaliteit meten?

jun. 2021

Hoe maak je fake news? Je haalt beelden uit hun context en je vergeet wat een dokter echt zei over armen die magnetisch worden van vaccins.

okt. 2021

84 procent van coronasterfgevallen in Hamburgse studie wel degelijk te wijten aan COVID-19