Zijn vitaminesupplementen veilig?

Vitaminesupplementen hebben een veilig imago. Ze worden soms gebruikt op basis van de uitspraak: “baat het niet, dan schaadt het niet”. Deze vitaminesupplementen worden vrij verkocht, maar zijn ze wel zo veilig?

21 januari 2021

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Cortés-Jofré en collega’s gingen na of vitaminesupplementen een rol kunnen spelen in het hoe vaak longkanker voorkomt (1). Om deze relatie te onderzoeken, voerden de onderzoekers een literatuurstudie uit volgens de strenge Cochrane richtlijnen (Cochrane is een internationaal netwerk van mensen die in de gezondheidszorg werken of medisch onderzoek uitvoeren).

Ze zochten naar interventiestudies waarbij een deel van de groep vitaminesupplementen kreeg en een tweede deel een placebo. Tijdens de opvolging registreerden ze het aantal personen dat longkanker kreeg en het aantal personen dat eraan stierf. In totaal vonden de onderzoekers twaalf interventiestudies, die in het algemeen van goede kwaliteit waren. Daarin vonden ze de volgende zaken:

  • Vitamine A kon het aantal gevallen van en de sterfte door longkanker niet beïnvloeden, behalve bij rokers. Het voorkomen van longkanker bij rokers die vitamine A namen, steeg met 10%. De sterfte door longkanker steeg met 9%.
  • Bij mannen had vitamine C geen invloed op het hoe vaak longkanker voorkwam, maar bij vrouwen wel: het aantal personen met longkanker steeg met 84%! In de placebogroep waren er 7 gevallen op 1.000 deelnemers, en in de interventiegroep 13 gevallen op 1.000.
  • Vitamine D had geen invloed op longkanker.

Opmerkelijk waren ook de mogelijke bijwerkingen na het nemen van vitaminesupplementen:

  • met vitamine A steeg het risico op het geler worden van de huid met 14% en het risico op maag-darmklachten met 122%;
  • met vitamine E steeg het risico op hersenbloedingen met 74%.

De auteurs besluiten dat goed ontworpen interventiestudies geen voordelen aantonen van vitaminesupplementen in de preventie van longkanker en in de sterfte door longkanker. Sommige vitamines zouden zelfs het aantal gevallen van longkanker kunnen verhogen, net als het aantal gevallen van hersenbloedingen.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Een Amerikaanse ploeg stelde aan de hand van gegevens van de Women’s Antioxidant Cardiovascular Study een stijging van het risico op longkanker bij vrouwen vast (2). Dit is een interventiestudie op 7.627 vrouwen die gedurende negen jaar opgevolgd werden. Daaruit bleek dat niet alleen het risico op longkanker steeg met 84%, maar ook het risico op pancreaskanker steeg met 132%.

De resultaten van deze Cochrane literatuurstudie ondermijnen het verdraagzame “baat het niet, dan schaadt het niet”. Vitaminesupplementen neem je het best niet op eigen initiatief. Vraag steeds raad aan een arts.

Recent bespraken we ook dat infusen met vitamines tot nu toe wetenschappelijk niet aantoonden dat ze een positief effect hebben op de gezondheid (3).

Conclusie

Vitaminesupplementen worden in het algemeen aanzien als onschadelijk. Een literatuurstudie toont aan dat het onschuldige imago van vitaminesupplementen niet zo terecht is: er kunnen nevenwerkingen optreden en het risico op sommige kankers zou kunnen stijgen. Vraag steeds raad aan een arts voor je vitamines neemt.

Geraadpleegde Bronnen

Patrick Mullie

 
Lees ook...
mei 2021

Neen, niet iedereen moet zomaar vitamine D-supplementen innemen

mei 2019

Een veganistisch dieet bij kinderen zonder supplementen en zonder opvolging is gevaarlijk

jul. 2021

Blootstelling aan gevaccineerden leidt niet tot gezondheidsproblemen, suramine kan dat dus ook niet voorkomen

mrt. 2021

“Nieuwsbrief van een huisarts” verkondigt foute stellingen over veiligheid coronavaccins