Beschermt een matige alcoholconsumptie niet tegen hart- en vaatziekten?

Drink met mate. Wie de klassieke leuze aanhield, mag ze - nog maar eens - begraven. Ook matig drinken verhoogt de kans op hart- en vaatziekten, blijkt uit een nieuwe studie.

10 april 2019

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Een matige alcoholconsumptie werd in wetenschappelijk onderzoek herhaaldelijk gelinkt aan een verlaging van het risico op hart- en vaatziekten. Dit betekent dat mensen die één tot twee glazen alcohol per dag dronken, minder hart- en vaatziekten ontwikkelden dan geheelonthouders. Er werd dus aangenomen dat alcohol een bescherming kon bieden tegen hart- en vaatziekten.

Chinese onderzoekers gingen de relatie tussen alcohol en hartziekten na bij 500.000 volwassenen en hielden rekening met bepaalde genetische factoren die een rol spelen in de afbraak van alcohol (1). Ze onderzochten of de deelnemers een bepaalde genetische variant hadden waardoor ze spontaan minder alcohol dronken. Deze genetisch variant versnelt de omzetting van alcohol in aceetaldehyde, wat voor ernstige ongemakken zorgt en waardoor de gebruiker vanzelf minder drinkt.

Bij de start van de studie gaven de deelnemers zelf aan hoeveel alcohol ze consumeerden. Ongeveer 33% van de mannen dronk regelmatig alcohol, meestal sterkedrank, tegenover slechts 2% van de vrouwen. Rekening houdend met de genetische eigenschappen die het drinken van alcohol beperken, had een matige alcoholconsumptie geen beschermend effect op het voorkomen van hart- en vaatziekten. De auteurs stelden vast dat matige alcoholconsumptie de bloeddruk en het risico op hersenbloedingen doet stijgen, maar niet het risico op hartinfarct.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Deze studie gebruikt genetica om aan te tonen dat matige drinkers niet beter beschermd zijn tegen hart- en vaatziekten in vergelijking met geheelonthouders. In veel studies zijn geheelonthouders mensen die niet drinken omwille van gezondheidsproblemen. In deze studie zijn de geheelonthouders echter gezonde volwassenen met een genetische variant waardoor ze ziek worden als ze alcohol drinken.

In andere studies werd bij matige drinkers een gezondheidsvoordeel vastgesteld in vergelijking met geheelonthouders, omdat deze laatsten vaker gestopt waren met drinken omwille van gezondheidsproblemen.

Een zwak punt van deze Chinese studie is dat de alcoholconsumptie door de deelnemers zelf gerapporteerd werd. Mensen kunnen hun eigen alcoholconsumptie onderschatten. Opmerkelijk is ook dat de deelnemers vooral sterkedrank dronken. Er zijn geen gegevens bekend over bier- en wijnconsumptie. Verder was het aantal vrouwen dat alcohol dronk zeer laag, waardoor we geen conclusies kunnen trekken over de gevolgen van alcoholconsumptie voor de gezondheid van vrouwen. Tot slot komt de genetische variant die maakt dat je alcohol slecht verdraagt vooral voor bij Aziatische volkeren en veel minder bij ons. Daardoor is het onduidelijk of we de conclusies kunnen veralgemenen.

Dit is het advies omtrent alcohol van de Hoge Gezondheidsraad van België:

  • beperk het gebruik, want alcohol heeft altijd een impact op de gezondheid;
  • gebruik geen alcohol voor de leeftijd van 18 jaar;
  • drink niet meer dan 10 glazen alcohol per week;
  • drink geen alcohol tijdens de zwangerschap.
Conclusie

Uit een nieuwe Chinese studie blijkt dat matige alcoholconsumptie niet beschermt tegen hart- en vaatziekten in vergelijking met geheelonthouding. In deze studie werd hoofdzakelijk sterkedrank geconsumeerd, er zijn geen gegevens over bier en wijn.

Geraadpleegde Bronnen

Patrick Mullie

 
Lees ook...
aug. 2020

Vaccins tegen coronavirus bij kippen veroorzaken geen nieuwe ziekten

15 jan.

Wat doen Covid19 en de coronavaccins met het hart?

okt. 2021

De open brief ‘Wat nu?’ van Factor V trekt overhaaste conclusies over immuniteit

mei 2020

Flesjes alcoholgel kunnen niet ontploffen in een warme auto