Beschermt yoghurt tegen hart- en vaatziekten?

Heb je een te hoge bloeddruk, dan eet je best regelmatig yoghurt. Volgens onderzoekers is dit een efficiënte manier om hart- en vaatziekten te voorkomen.

8 maart 2018

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

In een nieuwe studie gingen onderzoekers na of yoghurt een beschermend effect biedt tegen hart- en vaatziekten bij mensen met een te hoge bloeddruk. De onderzoekers verzamelden zelf geen gegevens, maar baseerden zich op 2 grote onderzoeken: de Nurses’ Health Study (NHS) en de Health Professionals Follow-Up Study (HPFS).

55.898 vrouwen uit de NHS en 18.232 mannen uit de HPFS bleken een te hoge bloeddruk te hebben. Door de yoghurtconsumptie van deze deelnemers te vergelijken met hun medische gegevens gingen de onderzoekers na of er een verband is tussen beide. Na statistische analyse van deze gegevens, rekening houdend met tal van verstorende factoren, bleek dat yoghurt inderdaad beschermt tegen een hartinfarct of beroerte. Vrouwen die minstens 2 keer per week yoghurt aten, bleken 17% minder kans te hebben op een hartinfarct of beroerte in vergelijking met vrouwen die zelden yoghurt aten (minder dan 1 maal per maand). Bij de mannen was dit 21%. Regelmatig yoghurt eten in combinatie met een gezonde voeding met veel groenten, fruit en volle granen (DASH-dieet) verminderde de kans op hart- en vaatziekten nog meer.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Bij onderzoeken zoals deze is het moeilijk om te achterhalen of het vastgestelde verband ook een oorzakelijk verband is. Het is best mogelijk dat de deelnemers die vaker yoghurt aten over het algemeen een gezondere levensstijl hadden dan de deelnemers die weinig yoghurt aten. Niet de yoghurt, maar de gezonde levensstijl verkleint dan de kans op hart- en vaatziekten. Door in de statistische analyse rekening te houden met verstorende factoren, zoals gewicht en fysieke activiteit, kan men de kans op verkeerde conclusies verkleinen. Dat is hier gebeurd voor heel wat verstorende factoren, waardoor de kans vergroot dat yoghurt op zich wel degelijk een verschil maakt.

Door de yoghurtconsumptie te koppelen aan de voedingsgewoonten zagen de onderzoekers dat er ook een positief effect was bij de deelnemers die wel regelmatig yoghurt aten, maar voor de rest niet zo’n goede voedingsgewoonten hadden. Ook dit wijst erop dat yoghurt wel degelijk bescherming zou kunnen bieden tegen hart- en vaatziekten. Verder onderzoek is echter nodig naar de manier waarop en naar het belang van dit effect. Het lijkt weinig waarschijnlijk dat 2 yoghurts per week een wezenlijk verschil kunnen maken.

Belangrijk om te onthouden is dat de combinatie van yoghurt met een gezonde voeding rijk aan groenten, fruit en volle granen een groter effect had. Of je daarbij best kiest voor magere, halfvolle of volle yoghurt werd niet onderzocht en is dus niet duidelijk.

Conclusie

Deze studie vond een verband tussen yoghurtconsumptie en een lager risico op hart- en vaatziekten bij mensen met hoge bloeddruk. De onderzoekers konden echter niet aantonen of deze bevinding louter toeval is of dat er een oorzakelijk verband bestaat.

Geraadpleegde Bronnen
  • (1) Buendia, J. R., Li, Y., Hu, F. B., Cabral, H. J., Bradlee, M. L., Quatromoni, P. A., ... & Moore, L. L. (2018). Regular Yogurt Intake and Risk of Cardiovascular Disease Among Hypertensive Adults.

Nina Van Den Broecke

 
Lees ook...
apr. 2019

Moeten producten als sojayoghurt en vegaburgers van naam veranderen?

jun. 2021

Coronavaccins zijn wél efficiënt. (Laat je niet in de war brengen door begrippen als “number needed to vaccinate”)

15 jan.

Wat doen Covid19 en de coronavaccins met het hart?

aug. 2021

De coronavaccins leiden niet tot ernstigere ziekte en voorkomen het ontstaan van varianten