De vijfsecondenregel is een mythe

Volgens de vijfsecondenregel mag je voedsel dat op de grond valt, toch nog opeten wanneer je het binnen de vijf seconden opraapt. In die korte tijdsspanne zouden bacteriën de kans niet krijgen de voedingswaar te besmetten.

19 april 2022

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt deze bewering vandaan?

Wanneer je voedsel laat vallen en binnen de vijf seconden kan oprapen, zou je het zonder probleem kunnen opeten. Dat het om een alom gekende volkswijsheid gaat, blijkt uit een bevraging van een Amerikaanse studente uit 2003: 70% van de vrouwen en 56% van mannen de past de regel zonder nadenken toe, wanneer voedsel op de grond valt, althans voor koekjes en snoepgoed. Wanneer groenten op de grond vallen, zijn de bevraagden iets voorzichtiger, zo stelde ze vast.

De vijfsecondenregel werd ook getest in een Amerikaans universiteitslab voor microbiologie. Eerst onderzochten ze welke microben zich op de vloer bevonden en dat bleek erg goed mee te vallen: zo goed als geen. Ze herhaalden de test op verschillende soorten tegels.

Vervolgens lieten ze koekjes en gummibeertjes op de vloer vallen en onderzochten ze de aanwezigheid van bacteriën voor en na het vallen onderzocht. De vloertegels werden eerst gesteriliseerd en vervolgens brachten ze er E. colibacteriën (die zich ook in onze darmen bevinden en die men goed kan bestuderen) op aan. Op die tegels lieten ze 25 gram koekjes of beertjes vallen die vervolgens met verschillende tussenpozen werden opgeraapt: meteen, na een paar seconden, vijf seconden, tien seconden, enzovoort.

In alle gevallen zaten de bacteriën op het snoepgoed: steeds evenveel als wanneer ze meteen werden opgeraapt. De wetenschappers oordeelden dat de vijfsecondenregel een mythe is.

Wat weten we momenteel?

De vijfsecondenregel is goed ingeburgerd, dat blijkt uit de enquête, ook al vinden we niet terug hoeveel mensen de studente precies bevraagd heeft. Het is ook niet duidelijk wie deze regel ooit bedacht heeft.

De vijfsecondenregel werd meermaals onderzocht en hierover werd in hoogstaande vakbladen gepubliceerd. Deze studies komen allemaal tot de vaststelling dat de vijfsecondenregel geen steek houdt.

Of je voedsel dat op de grond gevallen is nog mag opeten? Dat hangt van het voedsel en van de vloer af. De ondergrond waarop voedsel terechtkomt in eigen huis kan minder proper of zelfs vuil zijn. Bacteriën die er zich bevinden, komen altijd op het gevallen voedsel terecht, ook als je de eetwaren binnen de seconde zou oprapen. Wel bevatten droge vloeren veel minder ziekmakende bacteriën, zoals E. Coli, Salmonella of Listeria, dan vochtige vloeren, omdat deze bacteriën enkel overleven in een vochtig milieu.

Verder speelt de aard van het voedsel een rol. Kan je het grondig afspoelen of niet, en, kan je het nog oprapen? Een bolletje ijs op je keukenvloer is altijd een verloren zaak.

Conclusie

Voedsel dat op de grond valt, neemt meteen bacteriën op die zich op die plek op de grond bevinden. Microben hebben daarvoor geen vijf seconden nodig. De vijfsecondenregel is een mythe, zo blijkt uit laboratoriumtests. Valt iets op een propere, droge vloer, dan loop je na afspoelen, zo goed als geen risico om ziek te worden.

Geraadpleegde Bronnen

Marleen Finoulst

 
Lees ook...
mrt. 2021

Niet vaccineren onder de vijfenzestig heeft wel degelijk risico’s

okt. 2021

De open brief ‘Wat nu?’ van Factor V trekt overhaaste conclusies over immuniteit

feb. 2021

Blogpost over zwangere arts die een miskraam kreeg na haar coronavaccinatie is fout

jun. 2020

COVID-19 niet veroorzaakt door bacterie