Ga je sneller dood van een eitje per dag?

Met eieren moet je oppassen, is ons altijd geleerd. Een nieuwe Amerikaanse studie stelt nu zelfs dat 3 of 4 eieren per week het risico op hartziekten en een vroege dood verhogen. Eet je beter geen eieren meer?

27 maart 2019

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Een Amerikaanse studie onderzocht het verband tussen het eten van eieren, hart- en vaatziekten en vroegtijdig overlijden (1). Hiervoor werden gegevens verzameld van 29.615 mensen uit 6 studies. Gegevens zoals leeftijd, rookgedrag, medicatie, eet- en leefgewoontes werden gebruikt om een totaalbeeld te krijgen van mogelijk beïnvloedende factoren. Tijdens de opvolging ontwikkelden 5.400 personen een nieuwe hartziekte en overleden 6.132 personen.

De onderzoekers concluderen dat er een verband is tussen de consumptie van eieren enerzijds en hart- en vaatziekten en vroegtijdig overlijden anderzijds. De dagelijkse consumptie van 300 mg cholesterol deed het voorkomen van hart- en vaatziekten met 17% stijgen en de sterfte met 18%. Voor het eten van een half eitje per dag stegen deze risico’s respectievelijk met 6 en 8%. Met andere woorden: een eitje per dag zou je risico op een hartinfarct of vroegtijdige dood verhogen.

De onderzoekers benadrukken dat deze nieuwe informatie belangrijk is om voedingsrichtlijnen uit te schrijven die de bestaande richtlijnen met tegenstrijdige informatie kunnen vervangen.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Deze studie is waarnemend van aard en kan een verband vaststellen tussen eieren en gezondheidsproblemen, maar geen oorzaak-gevolg-relatie aantonen. Het één volgt dus niet noodzakelijk uit het ander. Om zo'n oorzakelijk verband te bewijzen, heb je een interventiestudie nodig: hierbij eet een groep proefpersonen bijvoorbeeld dagelijks een ei en doet een andere vergelijkbare groep dit nooit. Vervolgens registreren onderzoekers of er meer hartproblemen opduiken in een van beide groepen.

Zulke ‘interventie’ is in deze studie niet gebeurd, integendeel. Er zijn heel wat andere zaken die de hartziekten en vroegtijdige sterfte kunnen verklaren. Van de proefpersonen die geen eieren aten nam 10% procent cholesterolverlagende medicatie tegenover 2% van de personen die 2 of meer eieren per dag aten. In de groep die geen eieren at, rookte 15% tegenover 30% in de groep die veel eieren at. Opmerkelijk is dat de deelnemers die geen eieren aten slechts 1.389 kcal per dag innamen, wat extreem weinig is tegenover gemiddeld 2.853 kcal voor diegenen die 2 eieren of meer aten. Het spreekt voor zich dat deze studie onmogelijk kan besluiten dat een dagelijks eitje je risico op een hartziekte en vroegtijdige dood verhoogt.

In de studie geven de deelnemers zelf hun eet- en leefgewoontes aan, wat vrij onnauwkeurig is. Mensen geven ongezonde gewoontes bijvoorbeeld niet altijd eerlijk weer. Verder werden de eet- en leefgewoontes slechts eenmalig bevraagd bij de start van de studie. Het is niet ondenkbaar dat de deelnemers nadien hun gewoontes hebben aangepast.

Een laatste punt is dat andere, degelijk uitgevoerde studies (interventiestudies) hebben aangetoond dat eieren slechts een zeer kleine invloed hebben op het bloedcholesterolgehalte (2).

Conclusie

Deze studie kan helemaal niet aantonen dat je sneller zou sterven van een eitje per dag. Daarvoor is dit onderzoek wel erg slordig uitgevoerd. Eerdere degelijke studies hebben al aangetoond dat eieren weinig impact hebben op het cholesterolgehalte.

Geraadpleegde Bronnen
  • (1) Zhong VW, Horn L Van, Cornelis MC, Wilkins JT, Ning H, Carnethon MR, et al. Associations of Dietary Cholesterol or Egg Consumption With Incident Cardiovascular Disease and Mortality. 2019;321(11):
  • (2) Rouhani MH, Rashidi-Pourfard N, Salehi-Abargouei A, Karimi M, Haghighatdoost F. Effects of Egg Consumption on Blood Lipids: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials. J A

Ward Van de Wygaart, 3de master geneeskunde

 
Lees ook...
jul. 2022

Nieuwe studie wijst op veiligheid vaccins, niet op “onvruchtbaarheid”

feb. 2021

Blogpost over zwangere arts die een miskraam kreeg na haar coronavaccinatie is fout

jun. 2021

Je mag wél nog vliegen na een vaccinatie

jan. 2023

Geen aanwijzing voor hoger risico op overlijden na Covid19-vaccinatie, integendeel