Heeft praten tegen mensen met dementie effect?

Onderzoek heeft aangetoond dat mensen met dementie die regelmatig sociale interacties hebben en aan activiteiten deelnemen, een betere levenskwaliteit hebben.

9 februari 2018

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Onderzoekers verbonden aan de Britse Alzheimer’s Society testten de impact van een gepersonaliseerd zorgprogramma voor mensen met dementie die in een rusthuis verblijven (1). Dit programma, genaamd WHELD (wellbeing and health for people with dementia), houdt in dat een zorgverlener minstens gedurende één uur per week persoonlijk bezig is met één patiënt, door te praten over het leven, herinneringen op te halen en samen aangename activiteiten te doen. Om het nut ervan te onderzoeken, werden 69 rusthuizen in het zuiden van Engeland voor ouderen met dementie betrokken. In de helft werd het WHELD-programma aangeleerd en in de planning opgenomen, terwijl de andere helft fungeerde als controlegroep. 847 bewoners met dementie namen deel aan de studie. De helft kreeg de wekelijkse gepersonaliseerde sociale interactie en de andere helft kreeg de gewone zorg. Bij aanvang van de studie werd de levenskwaliteit geëvalueerd aan de hand van een vragenlijst en na 9 maanden gebeurde dit opnieuw. De personen die 9 maanden lang wekelijks minstens een uur aandacht hadden gekregen van de verzorger vertoonden een bescheiden toename in levenskwaliteit: ze waren minder geagiteerd en de dementiesymptomen waren niet verder gevorderd in vergelijking met de controlegroep, die deze speciale aandacht niet kreeg.

De onderzoekers besluiten dat gepersonaliseerde sociale interactie – praten met de patiënt en samen activiteiten doen – de levenskwaliteit van personen met dementie verbetert. 

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De effecten waren bescheiden, maar voor een persoon met dementie betekenen ze misschien een wereld van verschil. Te vaak wordt over de hoofden van personen met dementie heen gepraat, alsof ze er niet meer bij zijn. Niets is minder waar, zo toont deze studie aan. Het doet mensen met dementie wel degelijk goed wanneer ze zelf aandacht krijgen en er met hen gepraat wordt. In feite is het droevig dat er wetenschappelijk onderzoek gevoerd moet worden om dit te bewijzen.

Nuttige informatie over hoe om te gaan met mensen met dementie vindt u op de website ‘Vergeet dementie. Onthou mens’.

Conclusie

Onderzoekers tonen aan dat de levenskwaliteit van mensen met dementie verbetert wanneer verzorgers wekelijks minstens een uur met hen praten en samen activiteiten doen.

Geraadpleegde Bronnen

Cebam

 
Lees ook...
15 jan.

Wat doen Covid19 en de coronavaccins met het hart?

mrt. 2021

Niet vaccineren onder de vijfenzestig heeft wel degelijk risico’s

mei 2021

Neen, niet iedereen moet zomaar vitamine D-supplementen innemen

sep. 2022

Boosters getest op mensen