Helpt samen een glas alcohol drinken je relatie vooruit?

Nog een reden nodig om vanavond samen een fles te ontkurken? Volgens Amerikaanse wetenschappers kun je als koppel maar beter gezamenlijk een glas wijn drinken. Koppels die tegelijk drinken zouden over het algemeen aangeven gelukkiger te zijn dan koppels met een verschillend drinkpatroon.

29 juli 2016

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Dit nieuws is gebaseerd op een studie van de University of Michigan bij mensen geboren in 1953 of eerder. In totaal werden 2.767 mensen en hun echtgenoot geïnterviewd over hun alcoholgewoontes. Zo moesten ze onder andere aangeven of ze dronken, welke dagen van de week en hoeveel drankjes per avond. Ook werd gevraagd naar de kwaliteit van hun relatie. Gemiddeld genomen waren de koppels 33 jaar getrouwd. 2/3 van alle koppels was een keer getrouwd. De gemiddelde leeftijd was 63 voor de vrouwen en 64 voor de mannen.

Uit de studie bleek dat koppels met hetzelfde drinkpatroon over het algemeen aangeven gelukkiger te zijn in hun relatie dan koppels waar dat niet het geval is. Dit effect was sterker bij vrouwen. Zij waren gelukkiger in hun relatie als hun man ook alcohol dronk, maar juist minder gelukkig als hun man geen alcohol dronk. Opvallend genoeg bleek er geen verschil met koppels die beiden geen alcohol dronken. Ook de grootte van de alcoholconsumptie was niet van belang.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Bij het nieuws over deze studie moeten een aantal kanttekeningen worden geplaatst. Allereerst zijn de verschillen klein: koppels die beiden drinken zijn iets gelukkiger dan koppels waarvan slechts 1 iemand drinkt, maar er is geen verschil met koppels die beiden niet drinken.

De studie is gedaan bij oudere koppels, waardoor we niet weten of dit voor alle koppels geldt. Vervolgens wordt het ‘gezamenlijk’ alcohol drinken ietwat kort door de bocht genomen. In de studie bevroegen ze enkel of mensen alcohol dronken, en zo ja, hoeveel. We weten dus niet of de koppels de alcohol samen dan wel apart van elkaar nuttigden.

De vraag naar de kwaliteit van huwelijk is gebaseerd op een viertal negatieve aspecten in een relatie, zoals hoge eisen aan iemand stellen, kritiek geven, er niet voor iemand zijn, zenuwen van je partner krijgen. De score liep van 1 tot 4. Gemiddeld scoorde een deelnemer die zelf dronk 0,03 lager wanneer de partner ook dronk. Het is onduidelijk of dit verschil belangrijk is voor de relatie.

Tot slot is dit een observationele studie. Hierdoor kunnen we stellen dat er een verband is tussen allebei alcohol drinken en je beter voelen in een relatie, maar of dit oorzakelijk is, kan deze studie niet aantonen. Wel waren de analyses gecorrigeerd voor verstorende variabelen.

Deze studie laat zien dat koppels die beiden alcohol drinken gemiddeld minder negatieve aspecten in hun relatie ervaren dan andere koppels. Het is niet onderzocht of de alcohol samen werd genuttigd.

Conclusie

Oudere koppels die allebei alcohol drinken of allebei geen alcohol drinken, ervaren gemiddeld minder negatieve aspecten in hun relatie dan koppels waarbij de ene persoon wel en de andere geen alcohol drinkt. Bovendien zijn de verschillen zeer klein en is het onduidelijk of ze enige betekenis hebben.

Geraadpleegde Bronnen
  • Birditt KS, Cranford JA, Manalel JA, Antonucci TC. Drinking Patterns Among Older Couples: Longitudinal Associations With Negative Marital Quality. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci. 2016 Jun 27. pii: g

Cebam

 
Lees ook...
mei 2020

Flesjes alcoholgel kunnen niet ontploffen in een warme auto

dec. 2021

‘Wetenschappers met een kritische blik op de coronacrisis’ doen foute en misleidende uitspraken over het coronavirus

mei 2020

Is een glaasje alcohol per dag gezond?

15 feb.

Geen bewijs dat een paarse tong op kanker wijst