Is dampen een voorloper van roken?

Jongeren die zich wagen aan een elektronische sigaret (‘dampen’) hebben binnen het jaar twee keer zo vaak een echte sigaret gerookt in vergelijking met jongeren die nooit dampten. 

9 januari 2018

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Deze bevindingen komen uit een studie onder 10.000 Amerikaanse jongeren van 12 tot 17 jaar (1). Bij het begin van de studie gaven ze aan dat ze nog nooit een echte sigaret hadden gerookt. Na 1 jaar werden ze opnieuw bevraagd naar hun rookgewoonten. Bijna 5% van hen had in dat jaar minstens één keer een echte sigaret gerookt. Maar binnen deze groep lag die kans dubbel zo hoog bij jongeren die bij de aanvang van de studie vermeldden dat ze ooit een e-sigaret hadden gerookt.

De onderzoekers zien hierin een bewijs dat het dampen van elektronische sigaretten voor jongeren een eerste stap is om later ook echte sigaretten te roken. Zij besluiten dat de strenge beperkingen die van toepassing zijn op de reclame voor echte sigaretten ook moeten worden toegepast bij de promotie van e-sigaretten. 

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

In deze studie was de definitie van roken erg ruim opgevat. Wie in de loop van het onderzoeksjaar ooit één trekje van een sigaret nam, werd evenzeer als roker beschouwd als wie echt was beginnen roken. Hoe het op langere termijn verder verliep met deze jongeren, en of ze allen ook rokers werden, weten we niet. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat jongeren die eenmalig een e-sigaret probeerden, dezelfde neiging hebben om ook eens een echte sigaret te roken, zonder daarom rokers te worden.

Het is ook niet zeker of de proefpersonen hun vragenlijst correct invulden. Sommigen waren mogelijk niet bereid om hun stiekeme rookexperimenten toe te geven of vonden dat een eenmalig trekje aan een sigaret niet het vermelden waard was.

Het feit dat gelijkaardige studies van andere onderzoekers tot hetzelfde besluit komen, vormt wel een argument dat er een verband is tussen dampen en het beginnen met roken (2).

Conclusie

Deze studie levert geen hard bewijs dat e-sigaretten een eerste stap zijn tot roken, maar ze bevestigt dit vermoeden, dat ook uit eerdere studies is gebleken. Voorzichtigheid is dan ook geboden bij de promotie van e-sigaretten als een zogezegd veilig alternatief voor roken. 

Geraadpleegde Bronnen
  • (1) Watkins et al. Association of Noncigarette Tobacco Product Use with Future Cigarette Smoking Among Youth in the Population Assessment of Tobacco and Health (PATH) Study, 2013-2015. JAMA Pediatr. P
  • Soneji S et al.  Association Between Initial Use of e-Cigarettes and Subsequent Cigarette Smoking Among Adolescents and Young Adults: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Pediatr. 2017 Aug 1;17

Cebam

 
Lees ook...
mrt. 2021

55% van de Belgische jongeren kampt met meerdere psychische klachten

feb. 2021

Blogpost over zwangere arts die een miskraam kreeg na haar coronavaccinatie is fout

aug. 2022

Gat in cv door kanker zorgt voor minder kans op een job, maar verschil is geen ‘tienvoud’

jul. 2022

Het is mogelijk dat jaarlijks 14.000 Belgen sterven door tabak, maar exact cijfer onbekend