Is er een nieuwe doorbraak in het alzheimeronderzoek?

De symptomen van alzheimerdementie kunnen misschien wel verminderd worden met een natuurlijk eiwit. Hersenwetenschappers spreken van een grote doorbraak.

20 april 2016

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Wetenschappers van diverse universiteiten werkten mee aan een experimentele studie met alzheimermuizen (1). Dit zijn genetisch gemanipuleerde muizen die gelijkaardige hersenafwijkingen vertonen (neerslag van abnormaal eiwit of amyloïd) en gelijkaardige symptomen als de ziekte van Alzheimer. De muizen werden in 2 groepen verdeeld: één groep kreeg interleukine-33-injecties (IL-33) en de andere groep niet (controlegroep). IL-33 is een eiwit dat normaal in het brein voorkomt en signalen overbrengt tussen hersencellen. Het is al langer bekend dat bij mensen met de ziekte van Alzheimer de concentratie van IL-33 verminderd is. De muisjes die IL-33 injecties kregen toegediend, presteerden nadien beter op cognitieve tests: ze vonden bijvoorbeeld sneller hun weg in een doolhof waarin ze al eerder waren losgelaten (geheugen). Na de test werden de hersenen van de diertjes onderzocht en bleek de neerslag van abnormaal eiwit in de behandelde groep te zijn verminderd.

De onderzoekers concluderen dat een behandeling met IL-33-injecties perspectieven opent voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het gaat om een dierexperiment waarvan de resultaten nog moeten bevestigd worden in studies bij mensen. Toch zien deze resultaten er veelbelovend uit, omdat ze zouden kunnen werken bij mensen die reeds symptomen van alzheimerdementie vertonen en niet preventief moeten gegeven worden. Er moet nu onderzocht worden of dergelijke behandeling wel veilig is voor mensen en vervolgens of ze ook werkt bij patiënten met deze vorm van dementie. Dat duurt in het beste geval nog verschillende jaren.

Conclusie

Toediening van interleukine 33, een eiwit dat voorkomt in het brein, vermindert de concentratie aan abnormale eiwitten (amyloïd) in de hersenen van alzheimermuizen en verbetert tevens hun cognitieve functies, zo blijkt uit geheugentestjes. Wetenschappers spreken van een doorbraak, maar deze bevindingen moeten nog getest worden bij mensen.

Geraadpleegde Bronnen

Cebam

 
Lees ook...
dec. 2021

‘Wetenschappers met een kritische blik op de coronacrisis’ doen foute en misleidende uitspraken over het coronavirus

jun. 2022

De uitbraak van het apenpokkenvirus werd niet voorspeld

mrt. 2021

“Nieuwsbrief van een huisarts” verkondigt foute stellingen over veiligheid coronavaccins

okt. 2021

De open brief ‘Wat nu?’ van Factor V trekt overhaaste conclusies over immuniteit