Is staan dan toch niet gezonder dan zitten?

Over de voordelen van statafels op het werk is het laatste woord nog niet gezegd. Volgens onderzoekers uit Londen bieden ze geen voordeel, zo blijkt uit nog maar eens een nieuwe studie.

20 oktober 2015

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Enkele weken geleden luidde het nog dat rechtstaan beter is dan zitten. Onderzoekers van de Universiteit van Londen trekken dat opnieuw in twijfel (1). Hun studie analyseerde gegevens van 5.132 kantoorwerkers (3.720 mannen en 1.412 vrouwen) tussen 35 en 55 jaar bij aanvang van het onderzoek en allen tewerkgesteld in Londen. Alle deelnemers vulden 16 jaar geleden gedetailleerde vragenlijsten in over hun werkomstandigheden en vrije tijd, onder andere ook hoeveel tijd ze zittend doorbrachten (werkend, in de wagen, voor televisie, ...). Ook werden ze allemaal klinisch onderzocht: geen enkele deelnemer had ernstige gezondheidsproblemen bij aanvang. Verder werden gegevens verzameld over hun leefstijl: rookgedrag, alcoholconsumptie, sporten, lichaamsgewicht, enzovoort. Na de opvolgperiode van 16 jaar waren 450 mensen overleden. De onderzoekers gingen na of ‘lang zitten’ daarin een rol had gespeeld. Ze vonden geen enkel verband tussen minder dan 8 uur per week zitten in vergelijking met meer dan 40 uur per week zitten.

Ze concluderen dat er onvoldoende evidentie bestaat voor gezondheidsverschillen tussen zitten en staan. Ook suggereren ze dat er beter kan gefocust worden op fysieke activiteiten. Met ‘meer staan dan zitten’ zou je je gezondheid geen grote dienst bewijzen, als je amper beweging hebt.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het is ontzettend moeilijk om de effecten van zitten en staan op de gezondheid te isoleren. Ook is het niet logisch, vanuit mechanisch oogpunt, dat staan gezonder zou zijn dan zitten. Wat wel een bewezen effect heeft, is bewegen: fysiek actief zijn, rondwandelen bijvoorbeeld. Het nut van statafels is twijfelachtig wanneer men verder weinig beweging neemt.

De Londense onderzoekers vragen zich af of het effect van veel zitten geen indirect effect is: mensen die veel zitten en daarnaast weinig bewegen, zijn doorgaans wat zwaarder, waardoor ze meer risico lopen op diabetes type 2 en andere chronische ziekten. Zitten is dan indirect gerelateerd aan een risico op vroegtijdige sterfte.

Conclusie

Of je nu aan een statafel staat of aan een bureau zit, draagt vermoedelijk niet veel bij tot je gezondheid. Veel belangrijker is dat je dagelijks voldoende beweging hebt, stellen Londense onderzoekers.

Geraadpleegde Bronnen

Marleen Finoulst

 
Lees ook...
jul. 2021

Blootstelling aan gevaccineerden leidt niet tot gezondheidsproblemen, suramine kan dat dus ook niet voorkomen

okt. 2021

84 procent van coronasterfgevallen in Hamburgse studie wel degelijk te wijten aan COVID-19

mrt. 2021

Niet vaccineren onder de vijfenzestig heeft wel degelijk risico’s

sep. 2020

Er bestaan (nog) geen cijfers over corona-besmettingsbronnen in woonzorgcentra