“545.000 duizend of meer dan twee keer de totale bevolkingsomvang van een stad als Gent, dat is de totale omvang van de immigratiestroom die tijdens deze regering, onder Theo Francken, naar ons land kwam”.  Dat zei Dries Van Langenhove, de Vlaams-Brabantse lijsttrekker voor Vlaams Belang, in een video op sociale media. In diezelfde video zegt Van Langenhove ook dat er jaarlijks gemiddeld 136.000 migranten in België bijkwamen en dat het aantal repatriëringen in 2018 met 15 procent is gedaald. Factcheck Vlaanderen zocht uit of die cijfers kloppen.

Geen cijfers voor 2018

Op de website van Statbel, het Belgische bureau voor de statistiek, vonden we de immigratiecijfers tot en met 2017. Ook bij de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) en Myria, het federaal migratiecentrum, zijn cijfers tot en met 2017 beschikbaar. Voor 2018 zijn er tot nu toe dus geen officiële cijfers gepubliceerd. Waar de cijfers, die Dries Van Langenhove gebruikt in zijn video, vandaan komen, is een raadsel.

Rekenkundig gemiddelde?

Om het rekenkundig gemiddelde exact te berekenen, moet je het totale aantal immigranten delen door het aantal jaar dat Theo Francken staatssecretaris van Asiel en Migratie was, in dit geval vier. Zonder de officiële cijfers van 2018 is dat dus onmogelijk. Het is dan ook de vraag hoe Vlaams Belang uitkwam op een berekening van 545.000 en een gemiddelde van 136.000 per jaar.

Een woordvoerder van Vlaams Belang vertelt ons dat zij het gemiddelde hebben genomen van de drie jaren waarvoor de cijfers beschikbaar zijn. Van daaruit heeft Vlaams Belang een projectie gemaakt voor het cijfer van 2018. Concreet verloopt hun berekening als volgt: het gemiddelde voor de jaren 2015, 2016 en 2017 is 136.410. Wanneer je 136.410 beschouwt als het immigratiecijfer voor 2018 en optelt bij de som van de drie vorige jaren, dan zouden er op vier jaar tijd 545.640 immigranten in België komen wonen zijn.

Het cijfer dat Vlaams Belang berekende kan alleen kloppen wanneer blijkt dat het cijfer voor 2018 de trend van de drie voorgaande jaren volgt. Verder kunnen de 136.000 immigranten per jaar waarover Van Langenhove spreekt in zijn video, onmogelijk het feitelijke gemiddelde zijn voor de vier jaren asiel- en migratiebeleid onder Theo Francken omdat de cijfers voor 2018 nog ontbreken.

Meer immigratie onder regering-Michel dan onder de regering-Di Rupo: halve waarheid

Verder beweert Dries Van Langenhove dat er tijdens de regering-Michel meer immigranten naar België kwamen dan tijdens de regering-Di Rupo. Uit het rapport van Myria blijkt dat er tijdens de regering-Di Rupo (2011-2014) gemiddeld 128.333 immigranten per jaar waren. Als het gemiddelde van 136.000 immigranten per jaar dat Vlaams Belang aanbrengt, juist was geweest, dan waren dat er inderdaad meer dan onder Di Rupo.

Het klopt dat de cijfers voor 2015, 2016 en 2017 doen uitschijnen dat er jaarlijks meer immigranten waren onder Michel dan onder Di Rupo, maar het cijfer voor 2018 zal daar uitsluitsel over moeten geven.

Bron: Myria

Daarnaast vermeldde Van Langenhove in zijn video niet dat er jaarlijks ook heel wat migranten België opnieuw verlaten. In 2016 waren dat er bijvoorbeeld 80.856, zoals blijkt uit bovenstaande cijfers van Myria. Ook stonden in de top drie van herkomstlanden enkel Europese lidstaten (Roemenië, Frankrijk en Nederland) en waren 56% van de immigranten burgers van de Europese Unie.

Bron: Myria

Terugkeercijfers

Dries Van Langenhove stelt dat de terugkeercijfers onder Theo Francken jaar na jaar daalden. “Zo daalde in 2018 de terugkeer van afgewezen asielzoekers en illegalen zelfs met 15%”. Van waar dit cijfer komt, is onduidelijk. Ook over de terugkeercijfers voor 2018 is er namelijk nog geen officieel rapport verschenen.

In het rapport van Myria staat dat er 45.601 terugkeerbeslissingen genomen zijn in 2017. Elf procent van die beslissingen werden aan EU-burgers toegewezen. De belangrijkste nationaliteiten bij repatriëringen in 2017 waren Albanezen, Marokkanen en Roemenen. Verder bevestigt Myria een zeer lichte daling van het aantal repatriëringen in 2017 ten opzichte van het voorgaande jaar.

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) rapporteert enkel over de terugkeer van vreemdelingen. In 2017 verlieten 11.010 vreemdelingen het Belgische grondgebied.  41 procent daarvan werd gerepatrieerd. We kunnen het percentage voor 2017 niet vergelijken met de cijfers voor 2018 omdat die nog niet gepubliceerd zijn, maar wel met die van 2016. Toen werd 43 procent van de vreemdelingen die terugkeerden, gerepatrieerd.

Bron: statistisch jaarverslag 2017 Dienst Vreemdelingenzaken

Dries Van Langenhove heeft dus gelijk wanneer hij stelt dat het aantal repatriëringen tussen 2016 en 2017 daalde, al gaat het slechts om een verschil van 2 procent zoals het rapport van de DVZ aangeeft of een zeer lichte daling zoals Myria stelt. De daling van 15 procent in 2018, waarvan sprake is in de video van Vlaams Belang, wordt tot nu toe nergens officieel bevestigd.

In 2016 kregen 5.558 EU-burgers het bevel het Belgisch grondgebied te verlaten. Daarvan werd 15 procent gerepatrieerd. De cijfers voor de repatriëring van EU-burgers tegenover die van vreemdelingen in 2016, 15 tegenover 43 procent, verschillen dus grondig.

Conclusie

Of er onder Theo Francken 545.000 immigranten naar België kwamen, kan niet bevestigd worden. De officiële cijfers voor 2018 zijn namelijk nog niet gepubliceerd. Ook het gemiddelde van 136.000 immigranten per jaar is dus niet-feitelijk. Daarnaast ontbreekt het officiële cijfer voor de repatriëringen in 2018 wat het onmogelijk maakt om over een daling van 15 procent te spreken. De DVZ, Myria en Statbel moeten de cijfers voor de repatriëring in 2018 nog publiceren.