Mentale gezondheidsproblemen wereldwijd toegenomen door covid-19

Een internationale groep wetenschappers onderzocht het effect van de covid-19-pandemie op het mentale welzijn. Ze stelden vast dat zowel het aantal depressies als angststoornissen wereldwijd sterk is toegenomen in 2020.

23 november 2021

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

De onderzoeksgroep Covid-19 Mental Disorders Collaborators ging de impact na van covid-19 op de globale geestelijke gezondheid (1). Ze voerden een literatuurstudie uit en ontwikkelden een model om in te schatten hoe het aantal depressies en angststoornissen is geëvolueerd tijdens en door de pandemie. Hun bevindingen verschenen in het medisch tijdschrift The Lancet (2).

Studiemethode

De onderzoekers verzamelden 46 studies over het aantal depressies en 27 studies over het aantal angststoornissen tijdens de covid-19-pandemie in 2020. Ze gebruikten al die gegevens om het voorkomen van deze psychische aandoeningen voor en tijdens de pandemie te vergelijken. Die berekening maakten ze aan de hand van zogenaamde ‘covid-19-impactindicatoren’. Dat zijn factoren die een negatief effect hebben op de mentale gezondheid. Het gaat voornamelijk om:

 • het feit dat mensen zich minder kunnen verplaatsen;
 • de dagelijkse besmettings- en sterftecijfers.

Deze factoren bleken bepalend voor het toegenomen aantal depressies. Om hun bevindingen te verfijnen, hielden de wetenschappers ook rekening met een aantal persoonlijke gegevens van de bestudeerde populatie:

 • de leeftijd;
 • het geslacht;
 • de woonplaats.
Studieresultaten
 • De onderzoekers berekenden dat voor covid-19 wereldwijd zo’n 193 miljoen mensen aan een depressie leden.
  • Tijdens de pandemie, in 2020, steeg dat aantal met 27,6%: zo’n 246 miljoen mensen kampten met een depressieve stoornis door toedoen van covid-19.
  • Het aantal angststoornissen steeg eveneens met 25,6%.
 • Vrouwen werden vaker getroffen door mentale problemen dan mannen. Het aantal vrouwen met een depressie nam toe met 29,8%, en het aantal mannen met 24%.
 • Over het algemeen leed de geestelijke gezondheid van jongere mensen harder onder de pandemie dan die van de oudere bevolking.
 • Ook de woonplaats bleek een grote impact te hebben. Op locaties waar mensen zich minder konden verplaatsen en waar de besmettingscijfers hoger waren, namen depressies en angststoornissen sterker toe.
Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Covid-19 heeft het mentale welzijn wereldwijd een flinke deuk gegeven. De pandemie heeft een omgeving gecreëerd waarin factoren die een slechte geestelijke gezondheid bepalen, worden versterkt. Bovendien zijn mensen extra vatbaar voor depressies en angststoornissen wanneer ze zich minder kunnen verplaatsen. En dan zijn er nog de dagelijkse, niet bepaald opbeurende coronacijfers van besmettingen en overlijdens.

De nood aan een aangepast, sterker uitgebouwd gezondheidssysteem is duidelijk. Wereldwijd moeten strategieën uitgewerkt worden om:

 • mentaal welzijn te promoten;
 • bepalende factoren voor een kwetsbare mentale gezondheid aan te pakken;
 • mensen met psychische problemen te begeleiden en behandelen.

Tegemoetkomen aan de vele depressies en angststoornissen die door de pandemie zijn ontstaan of versterkt, zal de nodige actie en middelen vereisen. Maar niets doen is geen optie.

Conclusie

De covid-19-pandemie heeft de geestelijke gezondheid wereldwijd negatief beïnvloed. Een nieuwe studie toont aan dat het aantal depressies en angststoornissen sterk steeg in 2020. Meer bij vrouwen dan bij mannen, en meer bij jongeren dan bij ouderen. Informatie over de schadelijke impact van covid-19 op het mentale welzijn moet goed gedocumenteerd en opgevolgd worden. Zo kan de gezondheidszorg zich aanpassen en anticiperen op de toenemende mentale problemen.

Geraadpleegde Bronnen

Elizabeth Bosselaers

 
Lees ook...
mrt. 2020

5G-technologie heeft niets te maken met het coronavirus COVID-19

okt. 2021

84 procent van coronasterfgevallen in Hamburgse studie wel degelijk te wijten aan COVID-19

aug. 2020

Studie uit 2004 toont niet aan dat chloroquine COVID-19 geneest

nov. 2021

Geen bewijs dat het gevaarlijke chloordioxide COVID-19 kan genezen