Olijfolie helpt niet bij een depressie

Extra vierge olijfolie zou bepaalde stoffen bevatten die kunnen helpen bij de behandeling van depressie. En een klein aantal observationele studies toonde een verband aan tussen olijfolie en depressie. Maar degelijk klinisch onderzoek ontbreekt. Een nieuwe studie spit dit verder uit.

1 februari 2022

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Iraanse onderzoekers gingen in een dubbelblinde, placebogecontroleerde studie het effect van olijfolie op depressie na (1).

Studie-opzet

Aan de studie namen 73 volwassenen met een milde tot ernstige depressie deel. Ze werden willekeurig ingedeeld in twee groepen:

 • De ene groep moest gedurende 52 dagen elke dag 25 ml extra vierge olijfolie gebruiken.
 • De andere groep koos gedurende deze periode elke dag voor 25 ml zonnebloemolie. Zij vormden de controlegroep.
 • De ernst van de depressie werd bepaald met twee vragenlijsten:
  • één in te vullen door de deelnemers (BDI-II);
  • één in te vullen door de psychiater (HAMD-7).
 • Tal van andere, mogelijk verstorende, gegevens werden verzameld bij de start, halverwege en op het einde van de studie:
  • medicatie;
  • voeding;
  • slaap;
  • activiteiten.
 • Door deze gegevens statistisch met elkaar te vergelijken, konden de onderzoekers nagaan of olijfolie kan helpen bij depressie.
Studieresultaten

Uit de analyse blijkt dat:

 • de score op beide depressievragenlijsten daalde in de olijfgroep én in de zonnebloemgroep;
 • de daling op de HAMD-7-vragenlijst in de olijfgroep iets groter was dan de daling in de zonnebloemgroep (vooral bij de deelnemers met een zware depressie).

Op basis hiervan concluderen de onderzoekers dat olijfolie kan helpen om een depressie te behandelen.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Deze studie is opgezet volgens de regels van de kunst. Maar bij de uitvoering en conclusie van de onderzoekers moeten we wel wat kanttekeningen plaatsen:

 • Er was een grote uitval tijdens de studie (17 deelnemers). Daardoor was het aantal deelnemers uiteindelijk te klein om goed onderbouwde uitspraken te doen.
 • Zowel de deelnemers in de olijfgroep als in de controlegroep (met zonnebloemolie) scoorden lager op de depressielijsten na 26 en 52 dagen.
  • Het lijkt dus dat deelnemen aan de studie al voldoende was om beter te scoren.
  • De verschillen tussen beide groepen waren bovendien klein. Afhankelijk van de gebruikte statistische test waren ze wel of niet significant.
  • Dat zwakt de conclusie van de onderzoekers af.
 • Het is niet duidelijk welke meerwaarde de studieresultaten bieden in de praktijk.

Op basis van deze studie concluderen dat olijfolie helpt bij een depressie, lijkt dus voorbarig.

Conclusie

Extra vierge olijfolie is een prima oliesoort, rijk aan enkelvoudig onverzadigde vetzuren en antioxidanten. Maar bij de behandeling van depressie biedt ze geen meerwaarde. Een goed opgezette studie toont aan dat dagelijks 25 ml olijfolie in vergelijking met zonnebloemolie geen relevant effect heeft op een depressie.

Geraadpleegde Bronnen
 • (1) Foshati, S., Ghanizadeh, A., & Akhlaghi, M. (2021). Extra-Virgin Olive Oil Improves Depression Symptoms Without Affecting Salivary Cortisol and Brain-Derived Neurotrophic Factor in Patients With M

Nina Van Den Broecke

 
Lees ook...
sep. 2022

België in middenmoot bij statistieken over depressie

jul. 2021

Dit weten we al over de behandelingen tegen COVID-19

nov. 2022

Anonieme studie wijst niet op ‘toename van 84% aan hartgerelateerde sterfte’ bij jonge mannen door covidvaccins

jul. 2023

Geen aanwijzingen voor placebo’s in vaccinleveringen