Waar komt dit nieuws vandaan?

Het idee dat warm weer de overdracht van virussen – en dus ook van Covid-19 – vertraagt of zelfs een halt toeroept, is wijdverspreid (1). Velen maken de vergelijking met de virussen die elk jaar de seizoensgriep veroorzaken.

In de winter beleven we in onze streek telkens een piek in het aantal zieken. Hoewel je ook verkouden kan worden of griep kan krijgen in de zomer, is het bewezen dat je griepvirussen in warm(er) weer minder efficiënt doorgeeft. Ook andere coronavirussen volgen over het algemeen dit seizoenspatroon (2).

Hoe dat komt, is nog niet helemaal uitgeklaard, maar een aantal factoren lijkt een rol te spelen: naast de temperatuur en de luchtvochtigheidsgraad zijn ook ons gedrag en de werking van ons immuunssysteem van belang.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Enkele factoren die een rol spelen bij de overdracht van virussen veranderen naarmate het weer verbetert. Een belangrijke daarvan is dat mensen minder opeengepakt binnen zitten.

Covid-19 is echter nieuw en nieuwe virussen gedragen zich anders dan seizoensvirussen (3). Op korte termijn is het gedrag ervan dus moeilijk te voorspellen.

Een virus heeft mensen nodig om te overleven en zich te vermenigvuldigen en die zijn er nog te over. Heel veel mensen hebben namelijk nog geen antistoffen tegen dit nieuwe virus.

Een studie in China wijst uit dat het weer alleen, warmer weer met een hogere luchtvochtigheid, niet noodzakelijk zal leiden tot minder gevallen van Covid-19. Ingrijpende maatregelen blijven noodzakelijk om de volksgezondheid te beschermen (4).

Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid waarschuwt dat je het Covid-19-virus op dit moment nog steeds het efficiëntst bestrijdt door je handen te wassen gedurende 40 tot 60 seconden met water en zeep (5).

Conclusie

Het Covid-19-virus is een nieuw virus. Wetenschappers zijn op onbekend terrein en kunnen niet voorspellen hoe dit specifieke coronavirus zich zal ontwikkelen. Daarom kunnen ze op dit moment niet zeggen of warm(er) weer de verspreiding van het virus zal vertragen of uitdoven.

 
Geraadpleegde Bronnen
(2) E. R. Gaunt, A. Hardie, E. C. J. Claas et al. Epidemiology and Clinical Presentations of the Four Human Coronaviruses 229E, HKU1, NL63, and OC43 Detected over 3 Years. Journal of Clinical Microbiology Jul 2010, 48 (8) 2940-2947; DOI: 10.1128/JCM.00636-1