Verhoogt cannabisgebruik de kans op een psychose?

Wie elke dag cannabis gebruikt, loopt drie keer meer kans op een psychose dan wie dat nooit doet. Als het bovendien om sterke cannabis gaat, vergroot het risico tot bijna vijfmaal. Dat blijkt uit een uitgebreid nieuw onderzoek.

26 maart 2019

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Het nieuws komt uit een zopas gepubliceerde Europese en Braziliaanse studie (1). In de leeftijdsgroep tussen 18 en 64 jaar werd het cannabisgebruik vergeleken van een groep van 901 personen die eenmalig een psychose doormaakten met een groep van 1.237 mensen die geen psychose doormaakten. Het onderzoek liep tussen 2010 en 2015 en de deelnemers werden bevraagd over hun druggebruik, waaronder naast cannabis ook alcohol, tabak en andere drugs. Beide groepen waren vergelijkbaar op vlak van leeftijd, geslacht en culturele achtergrond. De bedoeling was ook om na te gaan of verschillend cannabisgebruik in bepaalde regio’s (bijv. een hoger gebruik in Londen en Amsterdam) gelinkt zou zijn aan overeenkomstige verschillen in het voorkomen van psychose.

De onderzoekers stelden dat wie ooit cannabis gebruikt heeft, 30% meer kans loopt op een eerste psychose. Dagelijks cannabisgebruik verdrievoudigt (300% meer kans) het risico op een psychose, en in geval van sterke cannabis vervijfvoudigt (500% meer kans) dagelijks gebruik het risico. De kans op een psychose lijkt ook veel groter in regio’s waar veel cannabis gebruikt wordt. In Amsterdam bijvoorbeeld stelden de onderzoekers zelfs een 9 maal hoger risico vast op het ontwikkelen van een psychose bij dagelijkse gebruikers van sterke cannabis in vergelijking met nooit-gebruikers.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Een psychose is een psychiatrische aandoening waarbij personen de werkelijkheid anders ervaren of interpreteren dan anderen rondom zich. Psychoses worden gekenmerkt door hallucinaties en wanen. Bij hallucinaties hoort, ziet of voelt de persoon dingen die er niet zijn, bijvoorbeeld het horen van stemmen. Wanen zijn sterke ideeën of overtuigingen die afwijken van de werkelijkheid, zoals achtervolgingswanen. Cannabis is een illegale drug die bestaat uit cannabinoïden, waaronder cannabidiol (CBD) en tetrahydrocannabinol (THC). In deze studie werd cannabis als sterk beschouwd bij een THC-concentratie van 10% of meer. Een beperking van deze studie is dat de gegevens over cannabisgebruik verzameld werden via een bevraging van de deelnemers.

De aard van de studie laat niet toe te stellen dat sterke cannabis psychose veroorzaakt. Om dat zeker te weten, zou er een studie opgezet moeten worden waarbij één groep dagelijks cannabis gebruikt en een andere groep niet. Dergelijke studie is uiteraard niet ethisch verantwoord. Wat dit onderzoek wel bevestigt, is dat dagelijks gebruik van (sterke) cannabis het risico op een psychose waarschijnlijk verhoogt.

Conclusie

Dit onderzoek toont opnieuw een verband aan tussen cannabisgebruik en het ontwikkelen van een eerste psychose. Hoe meer cannabis men gebruikt, en hoe sterker die is, hoe groter het risico op een psychose.

Geraadpleegde Bronnen

bewerkt door Ward Van de Wygaart, 3de master geneeskunde

 
Lees ook...
aug. 2022

Gat in cv door kanker zorgt voor minder kans op een job, maar verschil is geen ‘tienvoud’

jun. 2021

Je mag wél nog vliegen na een vaccinatie

jan. 2023

Geen aanwijzing voor hoger risico op overlijden na Covid19-vaccinatie, integendeel

jul. 2021

Blootstelling aan gevaccineerden leidt niet tot gezondheidsproblemen, suramine kan dat dus ook niet voorkomen