Verkort één glas per dag je levensduur?

Zelfs één glas alcohol per dag zou al een negatief effect hebben op je gezondheid, kopten de kranten vorige week. Dat concluderen ze op basis van een nieuw grootschalig onderzoek.

16 april 2018

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Een omvangrijke groep internationale onderzoekers hebben de gegevens van 3 grote studies opnieuw geanalyseerd om het verband tussen alcohol en ziekte te doorgronden. In totaal hebben ze de gegevens van 599.912 drinkers gebruikt. De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 57 jaar, 44% waren vrouwen en 21% rookten. Geen van de deelnemers had bij aanvang een hart- of vaatziekte. Mensen die aangaven nooit alcohol te drinken, werden niet opgenomen in deze nieuwe analyse. De onderzoekers wilden namelijk nagaan wat een veilige grens van alcoholgebruik bij drinkers is.

Zoals bij elke follow-up-studie werden de deelnemers gedurende enkele jaren gevolgd (hier gemiddeld 7,5 jaar) en werd gekeken wie overleed of een hart- of vaatziekte ontwikkelde en wie niet. Door deze gegevens te linken aan het alcoholgebruik werd nagegaan of er een verband is tussen beide.

De analyse van de resultaten toont dat het verband niet eenduidig is. Zo lag het sterftecijfer het laagst bij mensen die minder dan 100 gram alcohol per week consumeren. De kans op een hartinfarct was daarentegen het laagst bij mensen die minstens 100 gram alcohol per week dronken. Terwijl de kans op een beroerte al steeg bij consumptie van 25 gram per week.

Daarnaast hebben de onderzoekers het effect van levenslang alcoholgebruik berekend. Zware drinkers die meer dan 350 gram alcohol per week drinken, zouden 5 jaar minder lang leven. Iemand van 40 jaar die levenslang minstens 100 gram alcohol per week drinkt, zou zijn levensverwachting zien dalen met ongeveer 6 maand (1).

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Deze studie laat vooral zien dat de effecten van alcohol op de gezondheid niet eenduidig zijn en dat het niet eenvoudig is om algemene richtlijnen te formuleren over veilig alcoholgebruik. De gevolgen van alcohol voor onze gezondheid zijn ook niet beperkt tot hart- en vaataandoeningen. Eerder onderzoek toonde reeds aan dat alcohol onder andere de kans op verschillende kankers vergroot (2). Ook hier moet rekening mee gehouden worden bij het opstellen van algemene richtlijnen.

Dat alcohol meer negatieve dan positieve gezondheidseffecten heeft, wordt nu algemeen aanvaard. Wil je op zeker spelen, drink dan geen alcohol. Wat precies de veilige grens is (laagste gezondheidsrisico), is niet duidelijk. Ook deze nieuwe studie kan hier geen antwoord op geven.

De grenswaarde van 100 gram alcohol per week uit het onderzoek komt overeen met 10 standaardconsumpties (zoals één pintje of glas wijn). Dit komt overeen met de richtlijnen voor volwassenen van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (3). Om je kankerrisico te verlagen raadt de Stichting tegen Kanker aan om geen alcohol te drinken. Drink je wel graag een glaasje, dan raden ze maximum 1 standaardconsumptie per dag aan voor een vrouw en 2 voor een man (4). Alle instanties raden aan om sowieso niet dagelijks alcohol te drinken.

Conclusie

Beweren dat één glas alcohol je levensduur verkort, is te kort door de bocht en wordt ook nergens in deze studie beweerd. Wat dé veilige grens is, weten we niet en maakt ook deze studie niet duidelijk. Dat de nadelen van alcohol groter zijn dan de mogelijke voordelen wordt wel algemeen erkend.

https://www.nhs.uk/news/lifestyle-and-exercise/people-who-drink-above-uk-alcohol-guidelines-lose-one...

Geraadpleegde Bronnen

Nina Van Den Broecke

 
Lees ook...
mei 2020

Is een glaasje alcohol per dag gezond?

mei 2020

Flesjes alcoholgel kunnen niet ontploffen in een warme auto

dec. 2019

Hondeneigenaars hebben minder kans op vroegtijdig overlijden

15 jan.

Wat doen Covid19 en de coronavaccins met het hart?