Vermindert een vaste dokter hebben het risico op vroegtijdige sterfte?

Bij elk gezondheidsprobleem dezelfde arts raadplegen zou levensreddend kunnen zijn, concluderen onderzoekers uit een internationale studie waaraan zeer veel landen deelnamen.

24 juli 2018

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Britse onderzoekers wilden nagaan of het raadplegen van dezelfde arts een impact heeft op de sterfte. Ze verzamelden al het onderzoek dat hierover gepubliceerd werd tussen 1996 en 2017 (1). In totaal vonden ze 22 studies, waarvan twee derde analyses waren van gegevens van verzekeringsmaatschappijen. De studies werden gevoerd in Groot-Brittannië, Frankrijk, Nederland, Israël, de Verenigde Staten, Canada, Taiwan en Zuid-Korea. Ongeveer de helft van de studies had betrekking op de huisarts, de andere helft op specialisten. De studies waren erg divers, en vaak ontbrak informatie over de aard van de aandoeningen waarvoor patiënten werden opgevolgd, hoe frequent ze hun arts raadpleegden en hoe lang ze reeds bij dezelfde arts waren. Toch wijzen alle resultaten in dezelfde richting: 18 studies toonden aan dat een vaste (huis)arts het risico op vroegtijdig overlijden vermindert met 15 tot 25%, 3 studies vonden geen verschil en 1 studie gaf uiteenlopende resultaten. Omdat er zoveel onderliggende verschillen waren tussen de studies, was het niet mogelijk om tot een algehele conclusie te komen.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Er bestaat niet veel onderzoek naar de impact van een vaste arts op het sterfterisico, maar dat dit mogelijk gunstig is voor de gezondheid, hoeft niet te verwonderen. Een vaste arts kent zijn patiënten beter. Hoe groot de impact is, is niet duidelijk, omdat de studie geen absolute cijfers weergeeft, maar enkel percentages. Een reductie van 15 tot 25% zegt namelijk niets. Stel dat er in totaal 4% van alle patiënten overleden tijdens de opvolgperiode, dan zou een vaste arts het risico op sterfte kunnen verminderen tot 3,4%, wat niet veel betekent.

De studie maakt alvast duidelijk dat een goede relatie met je dokter belangrijk is.

Conclusie

Een vaste (huis)arts hebben blijkt de gezondheid ten goede te komen, zo toont deze studie. Of dit ook je risico op vroegtijdige sterfte vermindert, kon niet worden aangetoond.

Geraadpleegde Bronnen

Cebam

 
Lees ook...
dec. 2019

Hondeneigenaars hebben minder kans op vroegtijdig overlijden

jan. 2023

Geen aanwijzing voor hoger risico op overlijden na Covid19-vaccinatie, integendeel

sep. 2020

Er bestaan (nog) geen cijfers over corona-besmettingsbronnen in woonzorgcentra

feb. 2021

Fout in De Zevende Dag: vaccins zorgen niet voor hoge sterftecijfers in Israël.