Vermindert vitamine D depressie bij ouderen?

Depressie komt vaker voor bij ouderen. De behandeling is echter niet altijd even gemakkelijk. Volgens nieuw onderzoek zou vitamine D kunnen helpen.

25 november 2019

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Iranese onderzoekers zijn nagegaan of het geven van een vitamine D supplement als aanvulling op de klassieke behandeling met antidepressiva helpt om een depressie te behandelen. Ze voerden acht weken lang een interventiestudie uit in 3 psychiatrische instellingen.

In totaal namen 78 personen ouder dan 60 jaar met een depressie deel. Ze namen allemaal antidepressiva. De helft kreeg elke week een vitamine D supplement (50.000 internationale eenheden (IE)), de andere helft kreeg een placebo. Noch de deelnemers, noch de onderzoekers wisten wie wat nam.

Bij aanvang en na 8 weken bepaalden de onderzoekers het gehalte aan vitamine D in het bloed en gingen ze de ernst van de depressie na aan de hand van de Geriatric Depression Scale (GDS-15) vragenlijst.

Voor de studie hadden alle deelnemers een vitamine D-tekort. Zoals te verwachten steeg het gehalte aan vitamine D in de groep die het supplement kreeg. Ook in de placebogroep was er een lichte stijging. De studie uitgevoerd in de lente en zomer wat de stijging in de placebogroep allicht kan verklaren.

Bij de groep die het supplement nam, daalde de score op de GDS-15 significant van 9,25 naar 7,48. Dit was niet het geval bij de placebogroep. De onderzoekers besluiten dat vitamine D een positieve invloed heeft op depressie (1).

  Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

  De onderzoekers stellen de resultaten van deze goed opgezette studie positiever voor dan ze in feite zijn. De daling van de depressiescore mag dan wel significant zijn, in realiteit betekent het niet zoveel. Een score tussen 5 en 10 wijst op een milde tot matige depressie. Bij een daling van 9,25 naar 7,48 verandert er dus eigenlijk niets. Het aantal ouderen met een milde tot matige depressie bleef hetzelfde in beide groepen. Wel zagen ze een daling van het aantal ouderen met een ernstige depressie die het vitamine D supplement kregen.

  Te hoge dosis vitamine D

  Al bij al zijn de resultaten eerder bescheiden. Zeker in vergelijking met de hoge dosis vitamine D die de deelnemers kregen. Wekelijks kregen de ouderen 50.000 IE vitamine D. Dit is duidelijk meer dat hetgeen de Hoge Gezondheidsraad adviseert. Zij stellen dat de maximaal toelaatbare inname voor volwassenen 2.000 IE per dag (of omgerekend naar een week 14.000) is. Een te hoge dosis kan aanleiding geven tot neurologische klachten en vergroot de kans op nierstenen (2).

  Andere studies

  Dit is trouwens niet de eerste studie die het effect van vitamine D op depressie onderzocht. De resultaten van de diverse studies zijn zeer wisselend. Een aantal geven positieve resultaten, maar vele studies kunnen geen significant effect aantonen. Een recent overzichtsartikel dat verschillende meta-analyses onder de loep nam, stelt dat er onvoldoende bewijs is dat vitamine D supplementen zinvol zijn bij de behandeling van depressie (3). Het resultaat van deze studie verandert dat niet.

  Conclusie

  Deze studie toont aan dat een supplement met een zeer hoge dosis vitamine D (50 000 IE/week) de depressiescore bij ouderen lichtjes kan doen dalen. Het bescheiden effect verantwoordt het gebruik van dergelijke hoge dosis niet. Bovendien wordt het resultaat niet ondersteund door een recent overzichtsartikel waarin onderzoekers stellen dat er onvoldoende bewijs is dat vitamine D helpt bij depressie.

  (3) Rejnmark, L., Bislev, L. S., Cashman, K. D., Eiríksdottir, G., Gaksch, M., Grübler, M., ... & Van Schoor, N. M. (2017). Non-skeletal health effects of vitamin D supplementation: A systematic review on findings from meta-analyses summarizing trial data. PLoS One, 12(7), e0180512

  Geraadpleegde Bronnen
  • (1) Alavi, N. M., Khademalhoseini, S., Vakili, Z., & Assarian, F. (2019). Effect of vitamin D supplementation on depression in elderly patients: A randomized clinical trial. Clinical Nutrition, 38(5),
  • (2) Hoge Gezondheidsraad. Voedingsaanbevelingen voor België - 2016. Brussel: HGR; 2016. Advies nr. 9285

  Nina Van Den Broecke

   
  Lees ook...
  mei 2021

  Neen, niet iedereen moet zomaar vitamine D-supplementen innemen

  sep. 2022

  België in middenmoot bij statistieken over depressie

  jul. 2021

  Dit weten we al over de behandelingen tegen COVID-19

  jul. 2021

  Blootstelling aan gevaccineerden leidt niet tot gezondheidsproblemen, suramine kan dat dus ook niet voorkomen