Vormen reishi-supplementen een wapen in de strijd tegen obesitas?

Reishi, een paddenstoel uit Azië waaraan heel wat geneeskrachtige eigenschappen worden toegedicht, zou wel eens een wapen kunnen worden in de strijd tegen obesitas. Dat zeggen onderzoekers uit Taiwan.

26 juni 2015

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Reishi of Ganoderma lucidum is een medicinale paddenstoel die reeds duizenden jaren gebruikt wordt in China voor allerlei kwalen. Ook bij ons worden reishi-supplementen verkocht om het afweersysteem te versterken. Wetenschappers uit Taiwan onderzochten of extracten van de paddenstoel kunnen gebruikt worden om obesitas te voorkomen. Ze zetten een studie op met muizen, die ze in 6 groepjes verdeelden (1). Een deel van de muizen kreeg gedurende 8 weken een zeer vetrijk dieet en een ander deel een normaal dieet. De muisjes kregen ofwel verschillende concentraties Ganoderma lucidum in hun drinkwater ofwel gewoon water (placebo). Na 8 weken werden ze gewogen en werden de lichaamsvetmassa en de insulineresistentie bepaald. De muisjes die reishi in het drinkwater hadden gekregen in combinatie met een vetrijk dieet, kwamen minder grammen bij in vergelijking met de muisjes op vetrijk dieet zonder reishi: respectievelijk verdikten ze 12 gram en 18 gram. De hoogste concentraties reishi hadden het grootste effect. Bij muisjes die een normaal dieet hadden gehad, had reishi geen effect: ze kwamen allemaal gemiddeld 4 gram aan.

De onderzoekers concludeerden dat Guanoderma lucidum (reishi) toegevoegd aan het drinkwater van muizen op vetrijk dieet hun gewichtstoename beperkt.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Dit is een onderzoek met proefmuisjes. De effecten zijn niet aangetoond bij mensen, wat verkopers van reishi-supplementen ook mogen beweren. Het gaat hier ook niet over vermageren, maar over minder gewichtstoename bij een vetrijk dieet. Overigens hadden de onderzoekers persoonlijke financiële belangen in een bedrijf dat reishi-supplementen produceert.

Reishi mag dan een natuurlijk product zijn, dat betekent niet dat het ongevaarlijk is. De veiligheid bij inname van deze supplementen is onvoldoende bewezen. Zo is bekend dat de extracten mogelijk een bloedverdunnend effect hebben, wat niet zonder risico is voor bijvoorbeeld mensen het verhoogde bloeddruk. Verder is niet bekend hoe deze supplementen interfereren met medicatie.

Conclusie

Deze studie toont dat Ganoderma lucidum (reishi), toegevoegd aan het drinkwater van muizen op een vetrijk dieet, zorgt dat de diertjes minder bijkomen in gewicht. Over de effecten bij de mens bestaat totnogtoe geen degelijk onderzoek.

Geraadpleegde Bronnen

Marleen Finoulst

 
Lees ook...
mei 2021

Neen, niet iedereen moet zomaar vitamine D-supplementen innemen

mrt. 2021

Hoe coronasceptici goochelen met statistiek om te suggereren dat corona weinig doden zou hebben gemaakt

sep. 2020

Er bestaan (nog) geen cijfers over corona-besmettingsbronnen in woonzorgcentra

jul. 2021

Blootstelling aan gevaccineerden leidt niet tot gezondheidsproblemen, suramine kan dat dus ook niet voorkomen