Geen tijd om te lezen?
Dit zijn onze conclusies!

Het aantal elektrische wagens is vorig jaar bijna verdubbeld. Hierdoor zijn er meer pechinterventies bij elektrische wagens. Volgens verschillende media komen interventies bij deze wagens vaker voor dan bij klassieke wagens.

Uit cijfers van zowel Touring als VAB zien we dat elektrische wagens inderdaad vaker af te rekenen hebben met pech. Zowat 2,5% van de persoonwagens in België rijden volledig elektrisch, terwijl deze wagens voor ongeveer 4%-5% van de interventies zorgen.

De voornaamste redenen van interventies bij elektrische wagens zijn een lege batterij, problemen met de waterkoeling en bandenpech. Dat laatste komt door een hoge koppel in combinatie met een hoog gewicht.


In augustus publiceerde De Morgen een artikel met de titel “Elektrificatie wagenpark leidt tot langere interventies bij VAB: ‘Elektrische wagens hebben soms zelfs vaker pech’.” Ze baseerden zich op een bericht van VAB-magazine, de Vlaamse Automobilistenbond die onder andere zorgt voor hulpverlening bij autopech. Ook andere media berichtten dat de elektrificatie van het wagenpark tot meer en langere interventies leidt.

Het probleem van elektrische wagens: een lege 12V-batterij en bandenpech

De bestuurders van elektrische wagens moeten de pechverhelpingsdiensten vooral bellen door een lege 12V-batterij en bandenpech. Bij elektrische wagens draait de as van de motor - ook wel koppel genoemd - met een grote kracht. Dit in combinatie met het hoge gewicht van het voertuig veroorzaakt problemen met de banden. Dat meldt het artikel in VAB-Magazine.

factcheck.vlaanderen nam contact op met Touring, een Belgische pechverhelpingsdienst en verzekeraar. Woordvoerder Danny Smagghe vertelde dat naast een lege 12V-batterij en bandenpech, ook problemen met de waterkoeling vaak voorkomen.

Eigenaars van elektrische auto’s zouden vaker een beroep doen op de pechdienst dan bestuurders van een auto met verbrandingsmotor. “Dat komt door de complexiteit van elektrische auto’s en een groter risico dat de schade toeneemt”, laat Smagghe weten. Daarnaast is een elektrische wagen delicater om te herstellen. Er zijn handschoenen nodig om elektrocutie te voorkomen.

factcheck.vlaanderen nam ook contact op met VAB. Woordvoerder Mich Vergauwen voegt toe dat elektrische wagens qua motor net minder complex zijn omdat er minder bewegende onderdelen in zitten. “Maar de batterijtechniek en elektronica is wel complexer. Dat laatste blijkt het zwakke punt te zijn. Oorspronkelijk werd gezegd dat elektrische auto’s minder snel stuk zullen gaan, net omdat er minder bewegende onderdelen in zitten. We merken echter geen achteruitgang in het aantal oproepen van elektrische auto’s.”

In verhouding meer oproepen bij elektrische wagens

Dit jaar zijn de interventies bij elektrische wagens (inclusief hybrides) gestegen bij Touring. In 2022 waren er 11.744 gevallen. Vorig jaar waren dat er 18.977, zonder december meegerekend. Dat komt overeen met ongeveer 5% van het totale aantal interventies. Tellen we volledige elektrische wagens, dus zonder hybride, dan gaat het om 10.990 interventies: 3,6% van het totale aantal. Deze cijfers kregen we via mail mee van Touring.

VAB kon geen absolute cijfers meegeven, maar wel de aandelen ten opzichte van de totale interventies. Zo was in 2022 3% van de interventies voor volledige elektrische voertuigen. In 2023, met december nog niet meegeteld, was dat 5,5%.

De toename van interventies bij elektrische wagens komt doordat meer mensen een elektrische wagen hebben dan vorig jaar. Zo is het aantal volledig elektrische wagens vorig jaar bijna verdubbeld. Dat vinden we bij het Belgische statistiekbureau Statbel. Op 1 augustus 2022 waren er 71.651 elektrische personenwagens in het land. Een jaar later waren dat er 138.749.

Elektrische wagens maken 2,3% uit van alle personenwagens (6 miljoen) in België. Dat wil zeggen dat er in verhouding dus meer interventies nodig zijn bij elektrische wagens dan bij klassieke auto's.

Langere takeling bij elektrische wagens?

Volgens Mich Verwaugen (VAB) zou een takeling van een elektrische wagen in het algemeen meer tijd in beslag nemen: “Bepaalde elektrische voertuigen moeten met vier wielen van de grond zijn vooraleer je ze kan verplaatsen. Al is dit niet altijd het geval.” Bij een gewone brandstofauto kun je vervoeren door de voorste wielen in een hefmechanisme te rijden. Dat vergt meer tijd. “Een takeling is niet altijd nodig. Sommige problemen kunnen ook opgelost worden op de plek van de pech”, vertelt hij.

Volgens Danny Smagghe (Touring) is er normaal gezien geen langere takeling nodig bij elektrische wagens. “Het kan wel wat langer duren als we de wagen ter plaatse moeten opladen wanneer de elektrische batterij leeg is. Dat kan ter plaatse door middel van onze mobiele elektrische boosters.”, vertelt hij.

Ouderdom wagenpark

In het artikel van VAB-Magazine staat verder dat ze merken dat het aantal interventies in het algemeen stijgt. De reden hiervoor is de veroudering van het wagenpark. De gemiddelde leeftijd van een wagen in België zou met vijf maanden toegenomen zijn in 2022. De gemiddelde leeftijd van een auto was toen 9 jaar en 9 maanden. Wanneer we kijken naar statistieken van Febiac, een organisatie die autofabrikanten vertegenwoordigd in België en Luxemburg, klopt het dat in 2022 de gemiddelde leeftijd van een wagen in België 9 jaar en 9 maanden was. In 2021 was de gemiddelde leeftijd van een wagen in België echter 9 jaar en 5 maanden. Het gaat dus om een stijging van 4 maanden. Cijfers van Statbel bevestigen dat het aandeel oudere auto’s toeneemt.

Conclusie

In 2023 stelden de pechverhelpingsdiensten Touring en VAB vast dat er meer interventies waren bij elektrische wagens dan vorig jaar. Dat komt omdat het aantal elektrische wagens op een jaar tijd bijna verdubbeld is. Maar autopech kwam in verhouding ook vaker voor bij elektrische wagens dan bij wagens met een verbrandigsmotor. De voornaamste problemen bij elektrische wagens zijn lege 12V-batterijen, waterkoelingsproblemen en bandenpech.