Een van de snelst smeltende gletsjers ter wereld is weer wat aangegroeid, dus de opwarming van de aarde is bedrog, aldus een bericht op de sociale media . Volgens datzelfde bericht heeft men de laatste 30 jaar geprobeerd om de Westerse wereld ongerust te maken, te manipuleren en te controleren omtrent de klimaatproblematiek. Hoezo, opwarming van de aarde? Hoe kan een gletsjer groeien terwijl het volgens alle metingen toch almaar warmer wordt?

Wel, het kan. Er is zelfs een studie over gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift Nature (Interruption of Two Decades of Jakobshavn Isbrae Acceleration and Thinning as Regional Ocean Cools) op basis van de waarnemingen van NASA. Uit die studie blijkt dat de Groenlandse gletsjer Jakobshavn opnieuw gegroeid is. Tussen 2016 en 2017 is het ijs er opnieuw dikker geworden. Dat is frappant, aangezien de gletsjer bekendstaat als de snelst smeltende van de voorbije twintig jaar: tussen 2003 en 2016 is hij meer dan 150 meter dikte verloren door de stijgende zeetemperatuur.

De huidige aangroei is het gevolg van een koudere toestroom van zeewater aan de Westkust van Groenland, waardoor het zeewater in de buurt van de gletsjer in 2016 met meer dan 1,5 graden Celsius afkoelde. In de studie proberen de onderzoekers de oorzaak daarvan te achterhalen. Ze vermoeden dat het koude zeewater te maken heeft met de zogenaamde Noord-Atlantische Oscillatie (NAO), een meteorologisch fenomeen dat ervoor zorgt dat de noordelijke Atlantische Oceaan cyclisch warmer of kouder wordt. Wanneer het fenomeen opnieuw om zal slaan - en dat zal zeker gebeuren - en de temperatuur van het zeewater daardoor weer gaat stijgen, zal de gletsjer weer smelten en dunner worden.

De groei van de gletsjer lijkt op korte termijn een positief gegeven, maar op lange termijn zal die groei zich niet doorzetten. Dat de gletsjer gegroeid is, betekent niet dat hij gestopt is met smelten, want dat doet hij nog steeds, alleen tijdelijk wat minder snel. Als de krimp van de afgelopen twintig jaar in rekening wordt gebracht, dan is zijn volume substantieel afgenomen. De onderzoekers waarschuwen daarom dat de oceanen verder opwarmen, wat slecht nieuws is voor de Groenlandse ijsvlakte. Het feit dat de zeetemperatuur zo’n grote impact heeft op de gletsjer is allesbehalve positief. Het betekent dat de gletsjer enorm gevoelig is aan schommelende zeetemperaturen.

Conclusie

De Jakobshavn-gletsjer in Groenland is sinds 2016 effectief wat gegroeid, maar die groei is verwaarloosbaar in vergelijking met de krimp die hij doormaakte de voorbije twintig jaar. De Noord-Atlantische Oscillatie heeft een koude zeewaterstroom in de richting van de gletsjer gestuwd, waardoor hij op dit ogenblik minder snel afsmelt dan voorheen. De gletsjer mag dan wel een beetje gegroeid zijn, hij blijft over de jaren heen krimpen en bijdragen tot het stijgen van de zeespiegel. Uiteindelijk is de groei van de gletsjer ook maar tijdelijk, want wanneer de Noord-Atlantische Oscillatie weer van koers verandert, zal het zeewater er opnieuw warmer worden en zal de gletsjer in een sneltempo ijs verliezen.