Vitamine K en D helpen niet bij hartklepverkalking

Hartklepverkalking komt vaak voor bij 75-plussers. Het is een ernstige aandoening die tijdig behandeld moet worden. Deense onderzoekers zijn nagegaan of een supplement met vitamine K en D kan helpen om de verkalking af te remmen.

12 juli 2022

gezondheidenwetenschap corona gezondheid

Waar komt dit nieuws vandaan?

Net zoals aders (aderverkalking) kunnen ook hartkleppen verkalken en vernauwen. Dit treedt vooral op bij het ouder worden. Een vernauwing van de aortaklep komt het meest voor:

  • Ongeveer de helft van alle 80-plussers heeft een vorm van aortaklepvernauwing.
  • Bij 4% is de aandoening zo ernstig dat ze aanleiding geeft tot hartfalen (2).

Hoe ernstiger de verkalking, hoe groter de kans op problemen. Daarom zijn Deense onderzoekers in een dubbelblinde placebogecontroleerde studie bij 365 mannen nagegaan of een supplement met vitamine K2 en vitamine D de achteruitgang van aortaklepverkalking kan vertragen. De 365 mannen met een gemiddelde leeftijd van 71 jaar werden volledig willekeurig ingedeeld in twee groepen:

  • De interventiegroep kreeg gedurende 2 jaar elke dag een supplement met vitamine K2 (720 µg) en vitamine D (25 µg).
  • De controlegroep kreeg gedurende diezelfde periode een nepmiddel (placebopil).

Zowel bij de start als tijdens de studie ondergingen de deelnemers allerlei onderzoeken om het effect van het supplement op hun aortaklep na te gaan. De onderzoekers registreerden ook of:

  • er wijzigingen waren in de verkalking van de kransslagaders;
  • deelnemers hartfalen ontwikkelden of zelfs overleden.

Uit de statistische analyse blijkt dat het supplement op geen enkele parameter een positief effect had. De onderzoekers besluiten terecht dat vitamine K en D verkalking van de aortaklep niet kan vertragen bij oudere mannen (1).

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Deze studie is opgezet volgens de regels van de kunst. Het aantal deelnemers was vrij groot en de interventieperiode voldoende lang. We mogen de resultaten van deze studie daarom als betrouwbaar beschouwen.

Er waren enkel oudere mannen betrokken bij de studie. De resultaten zijn dus enkel op hen toepasbaar. Maar het is duidelijk dat een supplement op basis van vitamine K en D, dat deze mannen gedurende 2 jaar namen, de verdere verkalking van hun aortaklep niet kan voorkomen. Jammer genoeg bestaan er momenteel geen andere behandelingen om aortaklepverkalking tegen te gaan. De klachten die de verkalking veroorzaakt, kunnen wel behandeld worden.

Conclusie

Een supplement op basis van vitamine K en D blijkt geen effect te hebben op de verkalking van de hartklep bij oudere mannen. Dat blijkt uit een goed uitgevoerde Deense studie. Zowel in de interventiegroep als in de controlegroep was de verkalking bij de deelnemers na 2 jaar verder toegenomen. Het blijft zoeken naar andere behandelmogelijkheden.

Geraadpleegde Bronnen
  • (1) Diederichsen, A. C., Lindholt, J. S., Möller, S., Øvrehus, K. A., Auscher, S., Lambrechtsen, J., ... & Dahl, J. S. (2022). Vitamin K2 and D in Patients With Aortic Valve Calcification: A Randomize

Nina Van Den Broecke

 
Lees ook...
mei 2021

Neen, niet iedereen moet zomaar vitamine D-supplementen innemen

jul. 2021

Blootstelling aan gevaccineerden leidt niet tot gezondheidsproblemen, suramine kan dat dus ook niet voorkomen

jul. 2021

Dit weten we al over de behandelingen tegen COVID-19

15 jan.

Wat doen Covid19 en de coronavaccins met het hart?