Mannen zijn even emotioneel als vrouwen

In tegenstelling tot wijdverbreide stereotypen gaan de emoties bij vrouwen niet sterker op en neer dan bij mannen, zeggen onderzoekers. Klopt dit?

5 november 2021

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Vrouwen worden dikwijls uitgesloten uit wetenschappelijke studies over emotionele ervaringen omdat hun emotionele toestand afhankelijk zou zijn van de hormonale status. Deze hormonale status varieert meer bij vrouwen dan bij mannen, waarbij men vermoedt dat dit studies kan beïnvloeden.

Onderzoekers gingen na of er verschillen waren in emotionele reacties tussen mannen en vrouwen (1). De studiegroep bestond uit 30 mannen, 28 vrouwen zonder een hormonale behandeling en 84 vrouwen met een hormonale behandeling. De deelnemers waren tussen 18 en 38 jaar oud, en moesten gedurende 75 dagen online vragenlijsten invullen over hun emotionele toestand. 

De onderzoekers kwamen tot het besluit dat er weinig verschillen waren in variaties in emotionele gewaarwordingen tussen mannen en vrouwen met of zonder hormonale therapieën.

Hoe moet je dit nieuws interpreteren?

Het doel van deze studie was vooral om de stabiliteit van de emoties na te gaan, niet om de verschillen in hoe mannen en vrouwen emoties ervaren te meten.

De studie werd uitgevoerd op een kleine groep proefpersonen, vooral van het westers blanke type, waardoor conclusies voor andere bevolkingsgroepen niet mogelijk zijn.

Een bijkomende moeilijkheid ligt in het meten van emoties. Hoewel elektronische vragenlijsten een goed beeld kunnen geven van de emotionele toestand van een persoon, steunt natuurlijk alles op het eerlijk invullen door de deelnemers. Als de deelnemer geen eerlijk antwoord geeft op de elektronische vragen, dan zal de onderzoeker uiteraard verkeerde conclusies trekken.

Een laatste punt ligt in het feit dat de maatschappij op een stereotiepe manier verschillend omgaat met emotionele mannen en vrouwen, wat het gedrag kan beïnvloeden. Zo zal wenen bij mannen eerder als een teken van zwakte aanzien worden, terwijl dit bij vrouwen medelijden opwekt.

Het is wel een grote verdienste van deze studie om stereotypen in vraag te stellen.

Conclusie

Deze studie op een kleine groep deelnemers toont aan dat vrouwen met of zonder hormonale therapie emotioneel even stabiel zijn als mannen. Dit betekent dat vrouwen omwille van emotionele redenen niet mogen uitgesloten worden uit wetenschappelijk onderzoek, zoals nu dikwijls het geval is. Het was niet het doel van de studie om na te gaan of mannen en vrouwen even emotioneel reageren.

Geraadpleegde Bronnen
  • (1) Weigard A, Loviska AM, Beltz AM. Little evidence for sex or ovarian hormone influences on affective variability. Sci Rep. 2021 Oct 22;11(1):20925.

Patrick Mullie

 
Lees ook...
feb. 2021

Blogpost over zwangere arts die een miskraam kreeg na haar coronavaccinatie is fout

jan. 2023

Een op tien vrouwen ooit geconfronteerd met zwangerschapsverlies

nov. 2022

Anonieme studie wijst niet op ‘toename van 84% aan hartgerelateerde sterfte’ bij jonge mannen door covidvaccins

jun. 2022

Pfizerdocument toont niet aan dat “tot 97% van de zwangere gevaccineerde vrouwen hun baby's verloren”