Waar komt dit nieuws vandaan?

We weten dat het coronavirus zich van mens tot mens verspreid via druppeltjes die in het rond vliegen wanneer iemand hoest of niest. Wetenschappers van Leuven en Eindhoven, gespecialiseerd in sportaerodynamica en ‘wind engineering’ onderzochten hoe ver druppels zich kunnen verplaatsen bij niezen en hoesten wanneer je tegelijkertijd wandelt, loopt of fietst (1).

Wie zich voortbeweegt veroorzaakt een luchtverplaatsing achter zich (slipstream). Dat betekent dat een nies- of hoestbui terwijl je in beweging bent, zorgt voor een wolk van druppeltjes vlak achter je. Deze hoest- en niesdruppeltjes komen in de slipstream terecht en gaan zich verder verplaatsen dan wanneer je stilstaat.

In hun onderzoek berekenden de wetenschappers met wiskundige modellen hoe ver druppeltjes kunnen vliegen wanneer je traag of snel loopt of fietst. De anderhalve meter afstand die we volgens de coronamaatregelen moeten bewaren van elkaar, volstaat volgens dit model niet voor mensen die bewegen.

Om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen raden ze aan dat wanneer om bij het achter elkaar wandelen vier tot vijf meter tussen te laten. Achter elkaar lopen of traag fietsen doe je beter op tien meter afstand van de persoon voor je en snelle fietsers (bijv. 30 km/u) nemen best 20 meter afstand.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

De bevindingen van de onderzoekers zijn eigenlijk niet nieuw: het is bekend dat objecten in beweging een luchtverplaatsing achter zich veroorzaken. Dat een niesbui zich als een spray achter je verplaatst wanneer je loopt of fietst, is logisch en bevestigden ze in dit onderzoek.

De vraag is of de druppeltjes, in geval ze besmet zijn met het coronavirus, nog veel kracht hebben om iemand die op enkele meters volgt, ziek te maken. Dat onderzochten ze niet en toonden ze dus ook niet aan.

Het is zeker dat de druppels verdunnen in de omgevingslucht naarmate ze verder weg zijn. Of we de anderhalve meter afstand die we van elkaar moeten bewaren, moeten aanpassen voor mensen die wandelen, lopen of fietsen, is geen uitgemaakte zaak.

Naast elkaar lopen of fietsen is geen probleem. Wie met een partner of een vriend loopt, doet dit ofwel naast elkaar, ofwel achter elkaar aan een verschillende snelheid, meestal met meer dan anderhalve meter tussen.

Voor samen fietsen geldt hetzelfde: twee mensen fietsen gewoonlijk naast elkaar of met meer dan anderhalve meter afstand. Bovendien bestaan het theoretische risico enkel wanneer je hoest of niest en niet wanneer je ademt, praat of zweet.

Conclusie

Onderzoekers uit Leuven en Eindhoven tonen in een theoretisch model aan dat druppeltjes van een hoest- of niesbui zich verder verspreiden achter je wanneer je in beweging bent. Ze toonden niet aan dat lopers en fietsers meer dan anderhalve meter afstand moeten houden om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Niet alleen verdunnen de druppels zich, je moet ook al flink hoesten of niezen terwijl je loopt of fietst. De maatregel blijft: houd anderhalve meter afstand van elkaar wanneer je buiten bent.