Wordt kanker een mannenziekte?

"Kanker wordt een mannenziekte. In vergelijking met 2012 zal tegen 2035 het aantal mannen dat de diagnose kanker krijgt, toenemen met 39%, terwijl dit bij vrouwen slechts met 23% zal toenemen. Mannen leven dus ongezonder."

6 januari 2014

gezondheidenwetenschap gezondheid covid19

Waar komt dit nieuws vandaan?

Op de website van ‘The International Agency for Research on Cancer’ (IARC) werden in december 2013 de cijfers van het voorkomen van kanker in 184 landen in 2012 gepubliceerd (1). IARC is een afdeling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die de evolutie van kanker wereldwijd opvolgt. Zij voorspellen op basis van de verwachte groeicijfers van de bevolking ook de toename van kanker.

Hoe moeten we dit nieuws interpreteren?

Het GLOBOCAN-project van het IARC heeft als doel om voor 184 landen over de hele wereld schattingen te maken over de frequentie van de voornaamste kankers en de sterfte als gevolg daarvan. Dit gebeurt op basis van cijfers die door de verschillende landen worden aangeleverd. Voor ons land is dat de taak van het Belgische Kankerregister en zij doet dat met grote nauwkeurigheid. Naast het weergeven van de cijfers van 2012 worden ook schattingen gemaakt over de evolutie van het aantal kankergevallen tot 2035. Op de website van GLOBOCAN staat dat men omzichtig moet omspringen met deze voorspellingen. De voorspellingen zijn eerder ruw: men kijkt naar het aantal nieuwe patiënten met kanker in 2012 per leeftijdscategorie. Dan schat men hoe de bevolking er zal uitzien in 2035, per leeftijdscategorie van 5 jaar. Laten we even vereenvoudigen: in 2012 leven in België 819.230 mannen ouder dan 65 jaar. Geschat wordt dat er 1.343.500 65-plussers zullen zijn in 2035. Dat is 1,64 meer dan in 2012. In 2012 kregen in België 6275 65-plussers de diagnose prostaatkanker. In 2035 zullen er dat, volgens een eenvoudige berekening, 6275 x 1,64= 10.291 zijn. Voor vrouwen is de toename van het aantal kankergevallen minder groot omdat het aantal vrouwen ouder dan 65 jaar minder snel toeneemt. De evolutie van het aantal vrouwen van 65 jaar en ouder wordt als volgt geschat: van 1.105.242 in 2012 naar 1.613.600 in 2035. Dat is een factor 1,46. Bijgevolg zal het aantal vrouwen met kanker boven 65 minder snel toenemen dan bij mannen. Voor borstkanker betekent dit dat het aantal diagnoses bij 65-plussers zal toenemen van 4308 naar 6275. Op de website van GLOBOCAN kan je onder ‘predictions’ voor elke kanker deze voorspelling berekenen. Je kiest het land, kiest een kanker, en het jaar waarvoor je de cijfers wil kennen. Als je ”all cancers” kiest dan zie je dat er in 2012 al meer mannen dan vrouwen kanker hebben (36.000 tegenover 29.000). Dit verschil zal tegen 2035 nog veel groter worden omdat er meer oude mannen bijkomen dan oude vrouwen. Deze cijfers hebben dus niets met leefgewoonten noch met omgeving te maken, maar zijn enkel gebaseerd op demografische voorspellingen.

Conclusie

Indien het risico op kanker even groot blijft als vandaag, zullen er in 2035 meer kankers zijn, omdat er meer oudere mensen zullen zijn. In de media werd de indruk gewekt dat er meer kanker zal zijn, omdat mensen, mannen in het bijzonder, steeds ongezonder leven. Dat het aantal mannen met kanker sneller stijgt dan bij het aantal vrouwen met kanker, heeft met de levensverwachting van mannen te maken. Mannen halen hun achterstand in levensverwachting stilaan in.

Geraadpleegde Bronnen

Cebam

 
Lees ook...
nov. 2023

Geen bewijs voor toename van kanker door vaccins

nov. 2021

Geen bewijs dat coronavaccins kanker veroorzaken of verergeren

aug. 2022

Gat in cv door kanker zorgt voor minder kans op een job, maar verschil is geen ‘tienvoud’

sep. 2022

Tijdelijk hoger risico op borstkanker, maar de pil beschermt ook tegen andere kankers