feb. 2023

België kent niet de hoogste overheidsuitgaven, belastingdruk en structureel tekort van de EU

factcheck

Bart De Wever (N-VA) stelde op Twitter en in De Afspraak dat België “de hoogste overheidsuitgaven, de hoogste belastingdruk en het grootste structurele tekort kent van de EU.” Wanneer we kijken naar concrete cijfers van 2021, staat België niet bovenaan de lijst van overheidsuitgaven, belastingdruk en structureel tekort.

jan. 2023

Geen aanwijzing voor hoger risico op overlijden na Covid19-vaccinatie, integendeel

factcheck

Een artikel van een Nederlandse statisticus stelt dat statistische analyses zouden aantonen dat coronavaccins voor oversterfte zorgen. Maar louter door verschillende landen over meerdere periodes met elkaar te vergelijken, kan je niet aantonen dat de vaccins tot oversterfte leiden. Betere manieren van onderzoek, zoals systematische reviews, tonen aan dat de kans om te overlijden aan eender welke oorzaak na vaccinatie hetzelfde is, en dat de sterfte aan een Covid19-infectie sterk vermindert.

jan. 2023

Een op tien vrouwen ooit geconfronteerd met zwangerschapsverlies

factcheck

In een actuele vraag aan minister Hilde Crevits (cd&v) stelde Katrien Schryvers (cd&v) dat “bijna één op de zes vrouwen tijdens de zwangerschap geconfronteerd wordt met zwangerschapsverlies”. Een exact cijfer is hierover niet bekend, maar uit een recent rapport van The Lancet blijkt wel dat wereldwijd 1 op 10 vrouwen ooit werd geconfronteerd met zwangerschapsverlies.

jan. 2023

Loonstijging Belgen in 2022 niet de hoogste van Europa

factcheck

Volgens Voka, het Vlaams netwerk voor ondernemingen, is België vandaag het Europese land met de sterkst stijgende lonen. Het percentage voor ons land ligt hoger dan het Europese gemiddelde, maar dat de Belgische lonen vandaag het snelst stijgen in Europa, klopt niet: in 10 andere EU-landen is de loonstijging hoger.

jan. 2023

Leukemie is geen “zinvol biologisch speciaalprogramma”, maar een dodelijke ziekte

factcheck

Op de website van een ‘holistisch therapeut’ staat een artikel met verkeerde informatie over leukemie. Zo wordt beweerd dat leukemie “een zinvol biologisch speciaalprogramma is om jou te helpen”. Dit klopt niet: leukemie is een levensbedreigende kanker van het bloed. Afhankelijk van de vorm zijn verschillende behandelingen mogelijk.

dec. 2022

Before/after-filmpje toont herstellingen van Oekraïense gebouwen

factcheck

Recent circuleerde een korte video op social media waarin foto’s van beschadigde gebouwen getoond werden, gevolgd door beelden waarin diezelfde infrastructuur onbeschadigd lijkt. Volgens sommigen bewijst het filmpje dat de oorlog in Oekraïne in scene is gezet. Dat klopt niet. Het originele filmpje werd gemaakt door een Oekraïense presentatrice om net de heropbouw van beschadigde infrastructuur te tonen.

dec. 2022

Kaart van Europa zonder Duitsland komt uit satirisch tijdschrift

factcheck

Online gaat een kaart van Europa zonder Duitsland rond. Het zou een plan van geallieerden tonen om Duitsland na WOII te herverdelen. Dat klopt niet. De kaart werd in 2004 ontworpen voor een satirisch artikel van een Duits tijdschrift. Het heeft niets met plannen van geallieerden te maken.

dec. 2022

Valse kettingmail over islam legt Belgische advocaat ten onrechte woorden in de mond

factcheck

In een kettingmail met als onderwerp “Boodschap van advocaat meester Van Steenkiste” wordt beweerd dat volgelingen van Allah verplicht worden om iedereen die niet moslim is te doden. De mail is overgenomen van een Engelstalig artikel dat al in 2004 verscheen en waarvan de inhoud niet klopt. Het gesprek met een imam, waar de mail over gaat, vond nooit plaats.

dec. 2022

factcheck.vlaanderen krijgt officiële erkenning van internationaal factcheck netwerk (IFCN)

nieuws

factcheck.vlaanderen wordt daarmee de tweede, erkende factcheckorganisatie in België.

dec. 2022

20 landen met hoogste bbp verantwoordelijk voor 70 procent uitstoot broeikasgassen

factcheck

Een reportage van Terzake stelde dat de 20 rijkste industrielanden 80 procent van de door de mens veroorzaakte broeikasgassen uitstoten. Naar welke landen verwezen werd, is onduidelijk. Een berekening van de 20 landen met het hoogste bbp per capita, het hoogste bbp en de G20 levert een uitstoot op van respectievelijk 18, 70 en 73 procent in plaats van 80 procent.

nov. 2022

Gemiddeld 115 afgeschafte treinritten per dag van januari tot oktober 2022

factcheck

Tijdens een toespraak in de Kamer zei Tomas Roggeman van N-VA dat er gemiddeld meer dan honderd afgeschafte treinritten per dag zijn. De door Infrabel verwerkte cijfers van 2022 bevestigen Roggemans uitspraak. Van januari 2022 tot en met oktober 2022 werden gemiddeld 115 treinritten per dag afgeschaft. Voorgaande jaren bleef dit cijfer telkens onder de 100.

nov. 2022

Naar schatting 82 privé-vluchten naar klimaattop in Egypte

factcheck

Op sociale media circuleerde afgelopen weken een bericht dat er 800 privévliegtuigen naar de klimaattop in Egypte gevlogen zouden zijn. Volgens een website die vluchten opvolgt, klopt dit niet en gaat het om 82 privévliegtuigen.

nov. 2022

Anonieme studie wijst niet op ‘toename van 84% aan hartgerelateerde sterfte’ bij jonge mannen door covidvaccins

factcheck

Een studie uit Florida zou aantonen dat de coronavaccins zorgen voor een toename van 84% van het aantal hartgerelateerde overlijdens bij mannen tussen 18 en 39 jaar. Dat klopt niet. Medische experts wezen op verschillende gebreken. Het werd dan ook niet gepubliceerd door een wetenschappelijk tijdschrift. De studie kan niet op afdoende wijze bewijzen dat de vastgestelde sterfgevallen verband houden met de toediening van het vaccin.

nov. 2022

Zee-ijs op Noordpool neemt af, ondanks recordjaar 2012

factcheck

Op Twitter gaat een grafiek rond die zou aantonen dat er momenteel meer ijs op de Noordpool ligt dan tien jaar geleden. In 2012 was de ijsoppervlakte inderdaad kleiner. Het was een recordjaar voor het Arctisch gebied, met zeer warme temperaturen op de Noordpool. Om over een tendens te spreken, moeten we kijken naar een periode van enkele tientallen jaren. Daaruit blijkt dat 2012 een uitschieter was en het Noordpoolijs sinds 1980 een dalende trend kent.